Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE PERIODE

4i

Bussum, Parkzicht April '99

Allerliefste, ik schrijf je nu even over het noodigste, maar vanavond, zooals gewoonlijk, langer. Heden (Dinsdagmorgen) kwamen er twee brieven tegelijk van je met dezelfde post. De bezorging hier in Bussum is soms wat vreemd. Want ik had toch je eersten brief gisterenavond kunnen hebben. Enfin, nu is alles terecht, wat ik je reeds meldde per telegram.

Als je Mama 't goedvindt, kom ik Maandag a.s.

Je hoeft niet bang te zijn, dat ik er extra zal uitzien, want ik ben altijd heel eenvoudig. Br schaam me, maar je zal veel grappigen last krijgen met mijn slordigheid. Houd, als je wilt, een beetje de hand aan me.

Na beleefde betuigingen aan je Mama, in haast,

je Willem

* *

Bussum, Villa Parkzicht April '99

Eenig-lieve,

Juist toen ik vanmorgen bezig was je te schrijven, kwam er nog een brief van je, die mij heel gelukkig maakte. Ik antwoordde er nog op met een enkel woord inderhaast.

Ik hoef het je eigenlijk niet te zeggen, want je kunt het wel weten, maar ik zeg het nu toch: ik wil't liefst feitelijk met je geëngageerd zijn en je zooveel mogelijk zien, Want dat is toch de eenige manier om elkaar geheel te leeren verstaan, om te leeren elkaar voelend te begrijpen, wat absoluut noodzakelijk is, als twee menschen, zooals jij en ik zijn, met elkaar gelukkig door het leven willen gaan.

Ik verbeeld me te zijn iemand met een sterk gevoel en een sterken wil. En jij hebt, geloof ik, dezelfde twee eigenschappen. Dat zal dus geestelijk een heel ander huwelijk moeten worden dan tusschen twee menschen gewoonlijk plaats vindt.

Wij moeten, eenmaal getrouwd, alles samen, goed-van-wil be-

Sluiten