Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

59

als 't jongetje dat maar pleizierig vindt. Ook de kaartjes krijg je gauw. Dag, mijn aardig, lief, goed, klein jongetje, dag, Wim, dag, mijn schat, ik zoen je op je wangetjes en op je mooie haar.

jouw meisje

Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht April '99

Ja, heusch, liefste, ik zal je zoete, gehoorzame jongetje zijn, maar beloof mij dan, smeek ik je, dat je mij nooit alleen zult laten in mijn leven, dat je nooit apart van mij zult gaan staan, en mij nooit zult gaan beschouwen als iemand, die nu wel door een uiterlijken band, het huwelijk, aan je verbonden is, maar met wien je innerlijk eigenlijk niets te maken hebt. Wil je mij dat misschien een beetje beloven, lief?

Kijk eens, je zult later, geloof ik, worden, wat men noemt een sterke vrouw, een mensch, wel sterk, maar toch altijd een vrouw, een heerlijk gevoelige en verstandige vrouw. Want je mist, gelukkig voor mij! heelemaal de weeë vaagheid, die sommigen vrouwen eigen is.

Je bent heelemaal het tegenovergestelde van hard of koud, of droog en nuchter; alles aan je bloeit en leeft met waarachtig leven, en daarom, o, Jeanne, daarom heb ik ook je innerlijk zielslief, met je innerlijk sympathiseer ik heel diep, daarvoor gevoel ik een gloeiende bewondering; Jeanne! ik heb je niet alleen innig-hartstochtehjk Hef als meisje, zooals je er uitziet en doet en je beweegt, hoezeer ik dat ook aüemaal heeriijk mooi vind; neen, Jeanne, ik heb je ook innig-hartstochteHjk Hef als mensch. Voel je nu, boe ik je Hefheb, en vind je dat misschien goed?

Zooals je bent: in- en uitwendig, daarom heb ik je Hefgekregen, met hartstocht en eerbied, met een opperst-mooi en zalig vertrouwen en een grenzenlooze sympathie. En dat je zoo bent, daarvoor dank ik je diep. Want ik heb je noodig, ik kan niet zonder jou rijn, het leven is mij zonder jou mets waard. Ik mag nu worden, o, verrukking! je echtgenoot, maar ik wil ook zijn je broer en je kind. Omdat jij bent, zooals je bent, daardoor maak je mij zacht

Sluiten