Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

LIEFDESBRIEVEN

en innig-lief en vriendelijk, en dat allemaal voor jou alleen. Dingen, die ik wel wist, dat ik in mij had, maar die ik tegen niemand kon zeggen, omdat niemand ze voelde of ze begreep, kan en mag ik nu uitspreken tegen jou. Begrijp je nu, hoe ik van je houd en waarom ik zóo van je houd?

Ik wil zijn de meelevende en meevoelende, de voor jou alleen zachte en lieve en hartstochtelijk-gevoelige, maar sterke mensch.

Ik moet nu dezen brief wegbrengen, daarom eindig ik nu: 'tis half elf 's avonds.

jouw eigen Willem

Bussum, Villa Parkzicht 19 April '99

Ja, lieve Jeanne, nu begin ik mij heusch een beetje ongerust te maken. Want vanmorgen kreeg ik noch de kaartjes, noch een brief, zooals toch gewoonlijk gebeurt. Eerst, dat heb je wel gemerkt, was ik er wel volstrekt niet tegen, maar ik had er ook niets bepaald vóór. Ik dacht alleen: wat hebben de menschen daar eigenlijk mee te maken met wat je inwendig voelt. Maar je hebt ook gemerkt, dat ik, toen ik zag, dat jij het praktischer vond, er mij heelemaal mee kon vereenigen en net graag deed. Maar nu, 't is gek, maar ik begin er zoo verschrikkelijk naar te verlangen, dat de kaartjes zullen komen, en ik stel me al een intiem genoegen voor van het schrijven van die 30 a 40 adressen.

Nu, ik hoop dan maar, dat ze vandaag komen.

Ik wou zoo graag altijd precies tegen je zeggen, wat ik aardigs en moois in me voel. En daarom moet ik je nu zeggen, dat ik zoo dolgraag wou, dat je bij mij was. En alleen de gedachte wil me troosten, dat je werkelijk gauw komen zult. O, ik ben zoo blij, dat ik uit dien grappigen laatsten brief van je gemerkt heb, dat je ook vroolijk kan zijn. Eerst, om je de waarheid te zeggen, ben ik er een beetje van geschrokken, - lach me nu niet uit, - maar toen ik het begreep en er inkwam, vond ik het ontzettend pleizierig.

Een paar dingen moet ik je nog noodzakelijk zeggen: ik begin hoe langer hoe meer van je te houden. Begrijp je, wat ik bedoel? Zie eens, ik vind, dat je een verschrikkelijk hef meisje bent, maar

Sluiten