Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

7i

een engel en ik word hoe langer hoe doller verliefd op je, en ik had niet gedacht, dat ik ooit 200 gelukkig 2ou worden, als jij mij maakt. En dit geluk is nü nog maar een geluk uit de verte. Maar wat 2al het 2ijn, als we eenmaal getrouwd 2ijn, en ik je altijd mag 2ien en hooren, en altijd aardig en lief tegen je mag 2ijn, 2ooveel ik maar kan? Ik voel dat al vooruit als een hemel-op-aarde, en ik 2weer je, lief, dat je er nooit berouw van 2ult hebben, dat je 200 goed en vriendelijk voor me bent geweest. O, ik vind je niet alleen verrukkelijk-mooi (ik 2it aldoor op je portret te kijken) maar ook 200 verschrikkehjk-lief en buitendien 200'n goed en 200'n verstandig meisje. Want je weet precies wat je doet, en bent daar konsekwent in en doet het verrukkelijk juist en goed. En dan doet die oolijkert het nog voorkomen, alsof ik mij 2ou neerbuigen tot haar! Terwijl, integendeel ik voor je geknield lig en jij telkens 200 vriendelijk bent mij tot je op te trekken.

Geloof me ook, lief, ik ben heelemaal niet los2innig, en 2ooals ik nü voor je voel, 2al ik altijd voor je voelen! Want mijn gevoel voor jou is geen vage jongens verhefdneid, den eenen dag op deze en den anderen dag op die, maar het veel sterkere en vastere gevoel van een nog wel niet ouden, maar toch volwassen man.

Je hebt nog niet één ding gezegd, dat ik onaangenaam vond en dat kan je ook niet, geloof ik, als ik maar nooit onaangenaam word tegen jou. De2e cirkel van redeneering sluit volkomen, en het sluit dus heelemaal als een bus, dat we voor elkaar bestemd 2ijn.

Ik vind het 2elf heel verwaand als ik 200 spreek, maar we zijn nu toch waarachtiglijk geëngageerd, dus doe er maar eens wat tegen, als je kan.

Dag, lief, ofschoon je mijn hart gestolen hebt, moet ik nu toch naar bed, want het is één uur. Ik kus je tiendui2end maal, of je wilt of niet. Vergeef je 't me?

jouw Willem

* *

O, lief, lief, nu 2al je lachen, als ik je iets vertel: ik moest vanmiddag bedankjes voor bloemen gaan brengen, en kreeg onderweg 200'n verschrikkelijke hoofdpijn, dat ik te machteloos was om te praten, en terug-gaande, in de bus met half-dichte oogen 2at te surfen. En toen ik thuis kwam, vond ik je brief, dien ik onmiddellijk

Sluiten