Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*

LIEFDESBRIEVEN

lezen ging, en nu, lief, ben ik weer heelemaal beter. Of héélemaal natuurlijk niet, dat zou je toch niet gelooven, als ik 't zei, maar toch veel, véél beter, 'tls heelemaal geen aanstellerij van me, dan zou 'k 't je niet vertellen, 't is echt waar. Ik had nooit gedacht, dat iets heerlijks werkelijke pijn weg kon maken. Maar o, lief, als Jij zegt, dat je gelukkig bent door mij, - dat ik ie gelukkig maak! Maar 't is waar, dat jij je neerbuigt tot mij, die neeïemaal niets ben bij jou... Alleen je groote, oneindige goedheid doet je iets in me zien, en daarvoor zal ik je dankbaar zijn tot aan het eind van mijn leven. O, Willem, ik beloof je, dat ik altijd voor je zal trachten te zijn, wat je graag wilt, dat ik ben, - dat jouw verlangen altijd het mijne zal zijn, dat ik nooit iets zal willen, wat ook jouw wil niet is...

Ik eindig nu; morgenochtend ga ik je een heel langen brief schrijven, een brief uitsluitend over mezelf. Ik zeg 't je al vast om je voor te bereiden.

Mevrouw van Langen is een nicht van me, die een jaar of tien, twaalf geleden met van Langen is getrouwd, den Resident van Atjeh. We zien elkaar weinig.

Ja, lief, die Haagsche heeren hebben soms een heel vreemden smaak, bijna zoo vreemd als die van een zekeren heer uit Bussum...! ken je hem? Neen, Willem, heusch, je moet niet veel naar mijn portret kijken, het is erg geflatteerd, en als je ie gaat verbeelden, dat ik er zóó uitzie, durf ik niet in Bussum te komen, hoor. Dag, liefste, beste, éénige van wien ik houd! Ik zoen je in gedachten.

jouw eigen Jeanne

Morgen schrijf ik den heer Verster.

* #

21 April '99

Lief, ik schrijf je toch maar even, in haast. Vanavond langer. Ik kreeg vanmorgen kaartjes van den heer C. L. Scheidier List, Madame Oosthout de Vree, den hr. en mevr. van Druten-ten Oever.

Eén ding was me niet duidelijk in je brief. Over dat vers, beginnende: „Wel was de brief..." schrijf je: „alleen de eerste twee coupletten ervan". Wou je dat ik die twee wegliet, of alleen die twee plaatste? Ik vond in het heele vers niets bijzonders, maar jij zult het wel beter weten natuurlijk. Misschien wil je mij met een

Sluiten