Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

LIEFDESBRIEVEN

O, lief, wat een heerlijke, heerlijke verkwikking was mij je brief op Zondag. Ik dacht wel, dat er visite zou komen, al hadden we geen receptie, omdat wij Zondags altijd ontvangen, maar zóó! O, wat word je daar moe van, moe, zoo aldoor hetzelfde aan te hooren, zoo aldoor hetzelfde te zeggen! Maar toen eindelijk, eindelijk de laatste bezoeker verdwenen was, toen vond ik je brief, en, o, toen was 't me opeens weer, zooals bijna altijd als ik je brieven lees, of ik ver, heel ver weg van de wereld was, ergens met jou alleen, daar, waar wij enkel zielen zijn, en, sprekende, elkaar nooit misverstaan, omdat daar alles zuiver-rein is en volkomen schoon! O, lief, zóó denk ik zoo graag aan je...

O, lief, o, laat me toch altijd alles aan je mogen zeggen.. . Ik wil niets in me hebben, waarvan jij niets weet. Ik wil, dat jij me kennen zal, zoo klaar en volkomen als ik mijzelve ken. Ik zal je nog meer zeggen, nog veel, véél meer, o, allerlei dingen, die je nooit in me vermoeden zou, als ik ze niet zei. Maar ik moet de woorden daarvoor nog vinden; ik moet nog leeren mij juist en zuiver uit te drukken, waar het geldt mijn diepste zielezijn. Ik zal zoo helder voor je zijn en klaar, dat je al mijn denken, al mijn daden onmiddellijk begrijpen zal, en nooit zal ik, nooit, nóóit een raadsel voor je zijn. Ik zal mijzelf verklaren voor mijzelf, en jou de resultaten van mijn contemplatie geven. Is dat goed, lief? Wü je dat zoo van me?

Je brief kwam met de post van vier uur. Ik vind het zoo inniggoed en lief van je, dat je er voor gezorgd hebt, dat er Zondag een brief voor mij zou zijn. Ik dank je, hoor!

O, lief, ik kreeg weer zulke mooie bloemen vandaag; wat is het toch jammer, dat jij daar nu niets van ziet. (Ik durf je geen telegram om over te komen sturen, zooals je zei dat ik maar eens moest doen, want het is in 't laatst van de maand.) Ach, de menschen zijn allemaal toch wel erg lief en belangstellend voor me, en ik vind het ook zoo leuk, dat er nog altijd bneven en kaartjes komen. Ik heb er al ontelbaar. O, ja, lief, ik geloof, dat het van onze verloving in de meeste couranten staat; ik weet het tenminste van Vaderland, N. R. Crt., Telegraaf, Dordtsche en Amh. Crt. Ik ga eindigen, lief, het is tijd om dezen te posten. Ik kus je goedendag, mijn eenige schat, mijn liefste, mijn allerbeste!

jouw eigen Jeanne

Sluiten