Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

LIEFDESBRIEVEN

't Papier, waarop je schrijft, is mooi; maar, lief, wat je ook zou gebruiken, een enkel woord van jou brengt me al in de wolken. O, wat neem ik daar een hooge, poëtische vlucht, ik zie me al door een brief van jou als vlieger naar de lucht gevoerd!

Ik kan maar niet eindigen met schrijven; ja, als het nu brieven gaat regenen, dan is het jouw eigen schuld, hoor, jouw eigen schuld. Tu 1'as voulu, Georges Dandin!

Ik heb nu alleen aan kaartjes er 89 ontvangen. Voorts hoopen brieven; en dan nog de persoonlijke bezoeken en de bloemen; 't zal nu wel zoowat gedaan wezen, denk ik.

Over dat logeeren bij Mevrouw van Gogh praten we nog wel eens, als Mevrouw B. mij niet ontvangen kan, vind je dat goed?

Dag, allerliefste lief, ik zoen je heel innig, hoor, en blijf voor altijd

jouw eigen Jeanne Parkzicht

Liefste,

Ik schrijf je heel eventjes maar ter begeleiding van een vers, dat zoo even kwam, en van de rest van mijn stuk over Borel. Vanavond schrijf ik je langer, maar nu moet dit op de post.

jouw Willem

Ik schreef het stuk over van mijn klad voor jou. Want mijn net is reeds weg naar v. Looy. De stijl van dat net is natuurlijk hier en daar een beetje fijner verzorgd, dan dit, wat ik je op 't oogenblik sturen kan. |

Tot vanavond! Bussum, April '99

Allerliefste,

Hierbij weer twee verzen voor jou. Als je wilt, nummer ze dan allemaal eens, naar de volgorde, waarin ik ze geschreven en jij ze gekregen hebt. En schrijf mij dan weer het nummer, dan zal ik ze voortaan zelf nummeren.

Sluiten