Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

103

lijken schijn, waar heelemaal niets werkelijks achter zit, en dat, als het er eenmaal op aankomt, inwendig blijkt heel iets anders te wezen.

Zie eens, je zegt, dat je bent een egoïst, maar wat dacht je dan, goddelijk-lieve, die zoo heerlijk-zuiver openhartig bent? Dat de menschelijke natuur, over 't algemeen, anders was dan jij jezelf nu meent te zien? Ik heb veel van de wereld gezien, zoodat ik nu wel weet, dat alles in die wereld is naakt, puur, bruut egoïsme in den diepsten grond. En het niet-egoïstische komt maar van tijd tot tijd als mooie, oogenblikkelijke stemming daar een beetje boven uit. Ik heb een massa menschen tot in hun diepste diepte leeren kennen, en gezien, dat deze allemaal, in waarheid, koud als ijs en bruut als steen waren. En zie mij zelf, ik sta bekend bij een heeleboel menschen als een overgevoelig mensch. En toch weet ik, dat er behalve jij, maar een paar menschen op de wereld zijn, door wier dood ik méér dan een oogenblik ontroerd, meer dan enkel weemoedig zou wezen. Maar wat komt dat er nu allemaal op aan? Ik heb jou lief met ziel en lichaam, met verstand en gevoel, met mijn heele zijn, niet alleen je gezicht of je handen, maar jou heelemaal, zooals je bent, inwendig en uitwendig, omdat jij jij bent. Ik heb jou lief, zooals ik nog nooit van iemand heb gehouden, zooals ik niet dacht, dat ik van iemand kon doen. En omdat ik zoo van je houd, verdwijnt tegenover jou mijn menschehjk egoïsme, voor het grootste deel in den regel, en als je wat hef voor mij bent, heelemaal. Ik zou alles voor je willen doen, wat goed voor je is, om je te maken tot een wondergelukkig, innerhjk-tevreden en door zichzelf zich vereeuwigend mensch.

Nu ga ik dezen brief sluiten, dan kan hij om half twee op de post. Want ik moet nu koffie gaan drinken beneden.

Ik zal hier een spoedbestelling van maken, dan krijg je hem licht gauwer.

Teeder gekust op je mooie voorhoofd, waar je ziel achter woont door

je liefhebbenden

WÜlem

Sluiten