Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6

LIEFDESBRIEVEN

Voorts wil ik je vertellen, dat allerlei menschen beweren „geen woord tegen je te durven spreken"; dan zeg ik natuurüjk, dat ik dat eerst ook niet durfde, maar dat het erg meevalt, want dat jij uiterst minzaam, uiterst vriendelijk en uiterst eenvoudig bent. Dan zeggen ze: „Och, zoo'n groot man en zoo eenvoudig; maar dat zie je meer van de echte grooten", en staren mij aan, verwonderd, wat de groote man toch wel in mij heeft gezien. En dan denk ik: „Ja, menschjes-lief, daar zouden jullie toch niets van begrijpen, al zou ik ook de goedheid hebben, er jullie van op de hoogte te brengen, - ik vertel er dus niets van, heelemaal niets, dat is voor ons beidjes alleen". En dan komen er weer anderen met onder belangstelling gemaskeerde nieuwsgierigheid, en informeeren, hoe ik me wel voel, en zetten hoe-is-dat-toch-mogehjk-geweest gezichten. Maar stilletjes in mijzelf lach ik ze aUemaal uit, en weer op mijn kamertje aUeen, leg ik mijn wang tegen je brieven aan, en zoen ze, en zeg zacht voor mij heen: O, wat een heerhjk genot is het toch, dat niemand iets begrijpen kan van ons wondermooi, eigen geluk! —

En nu, hef, nu moet je zeggen, dat je bhj ben, hoor! Ik krijg zoo juist een aüerhefsten, aUerhartehjksten brief van Mevr. B., dat ik haar, zoodra ik wil komen, welkom zal zijn. Zeg nu eens, dat je dat prettig vindt, mijn aUerliefste, toe, zèg het eens?

Bx zal eens een nieuwen eigennaam voor je bedenken, hef. Iedereen noemt je „Wülem" de hééfe wereld noemt je zoo, - als ik je nu eens „Johan" noemde of „Theodoor"?1) Dan zeg ik Theo, dat vind ik zoo'n mooien naam. Dan mag jij „Jetje" tegen me zeggen, als je wü, of nog hever Reine, dan verbeeld ik me, dat je, me zoo noemend, me een titel geeft, dien je vindt dat me toekomt. Of anders weet ik nog wel andere woorden voor je: „mijn uitverkorene", „mijn welbeminde", „mijn waardste vriend", - jij mag kiezen.

En nu, mijnheer mijn verloofde, heeft het brief-schddingsuur weer geslagen. Ik reik U een vingertop tot een kus. Gelóóf, hefste vriend van mijn hart, dat mijn gedachten steeds met U zijn, en bhjf gij in hefde gedenken, haar, die zich noemt, met verschuldigde gevodens van achting en eerbied

Uw onderdanige, getrouwe en dienstwillige verloofde

Jeanne Henriëtte Reine Reyneke van Stuwe Duinoord. Reinckenstraat 14 's-Gravenhage

1) Willem Kloos heet Willem Johan Theodoor.

Sluiten