Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

107

Liefste, beste, zal je het Bussumsche fanfare-corps bestellen, als ik kom in 't laatst van de volgende week? Dan weet ik zeker, dat ik terecht ben, zie je?

Lief, houd jij van die bedwelmende bloemen: narcissen, jasmijnen, oranjebloesem, tuberozen? Ik wel, dol-veeL ik kan voor die bloemen op de knieën liggen en den geur in-ademen, tot ik heelemaal weg zou raken. Dat hjkt me nog veel heerhjker dan opium of morphine. Bloemengeur brengt me altijd een beetje buiten mezelf, vandaar weer dezen mallen brief. Morgen zet ik de bloemen weg en dan ben ik weer kalm en verstandig en normaal in mijn ochtendepistel, ik beloof je.

Lief, vergeet je nu niet te schrijven, dat je het prettig vindt, dat ik kom? Daar ben ik zoo echt-kinderachtig op gesteld. Toe, zeg het alsjeblieft! (als je het meenen kan.) Dag, allerliefste hef

een zoen van je Jeanne

* *

Toen ik zooeven mijn brief aan jou ging weg-brengen, hef, toen kon ik 't niet laten, en ben nog een eindje door-geloopen, heerlijk frisch in den wind, zoodat alle bloemengeur uit mijn hoofd is gewaaid en het nu weer heelemaal kalm en helder is. En nu moet ik je nog even zeggen, dat je mijn brief van zoo juist, dien je misschien wel tegehjk met dezen ontvangen zal, maar als een comisch intermezzo beschouwen moet, waar je even om lacht, en dat dadelijk weer vergeten is. Want dat was geen antwoord, hef, dat kon geen antwoord zijn op je heven, je ernstigen brief.

Lief, luister nu: ik ben bhj, dat ik je alles heb verteld, en dat je er me zóó op terug-geschreven hebt! Nietwaar, mijn hefste, er mag niets tusschen ons staan, je vindt het goed, dat ik mij aan jou te verklaren tracht, zooals ik dat zoo graag doe voor mijzelf? Als je nu hier was, Hef, zou je dan je arm om me heen slaan, en zacht en troostend zeggen, dat je houdt van me, en me een klein beetje goed vindt in mijn pogen, om alles voor jou te zijn, wat ik kan? Ach, toe, hef, zeg eens, dat je zóó zou doen? Ik verlang zoo naar je, - hef, zeg eens, datje ook naar mij verlangt?

O, hefste, ik wou, dat je hier was, ik wou, dat ik je eens één

Sluiten