Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

in

gauw te zien! Ik ga in deze dagen hard aan 't werk, om ze gauw om te krijgen.

Dag lieve, lieve, eenige lieve Lief!

Tot in de oneindigheid

jouw eigen Jeanne

Bussum, Villa Parkzicht 27 April '99

Lieve, lieve Jeanne,

Onmogelijk zou ik je met woorden kunnen duidelijk maken, hoeveel ik diep-inwendig van je houd. En hiervan kan ik je óók de verzekering geven, dat ik, wat ik zeg, niet zeg in een oogenblikkelijke opgewondenheid, maar met de vaste en diepe overtuiging van een volwassen, zichzelf bewust man. Als je mij eenmaal beter kent in mijn dagelijksch mensch-zijn, - en dat zal nu, gelukkig! spoedig gebeuren, dan zal je wel langzaam-aan gaan merken, dat ik heelemaal niet ben, wat men gewoonlijk noemt: een oppervlakkig mensch. Ik kan wel schertsen en luchtig zijn, maar diep binnen-in ben ik geweldig serieus. Nu zag dat inwendig-serieuse er vroeger bij mij vrij somber uit. De menschen liet ik er nooit iets van merken, maar natuurlijk werkte dat sombere vanzelf terug op mijn uiterlijke doen, en al stond mijn gezicht ook vriendelijk-kalm, hoewel waarschijnlijk wel een beetje melancholisch, toch waren al mijn bewegingen en woorden wat afgemeten en zonder entrain. Maar nu jij bent gekomen, zooals je bent, en nu ik je hoe langer hoe meer leer bewonderen en respecteeren en waarachtig liefhebben om je prachtig-menschelijke zijn, zooals ik vroeger nooit had ontmoet, of vermoed, dat er iemand op de wereld kon wezen, nu wordt het langzamerhand licht in mijn binnenste, en begin ik ook uiterlijk een heeleboel te veranderen. Ik begin anders te kijken en er uit te zien, - dat zegt iedereen, - al laat ik mij natuurlijk tegen niemand los, over wat er diep in mij omgaat. Want dat kan ik natuurlijk alleen doen tegenover jou, allerliefste! Wil je zóó met mij samen zijn, lief? Dat ik niets doe, zonder het er met jou over te hebben, - mag ik mij in de toekomst heelemaal voor je open zetten, schat? Want ik ben iemand, - dat moet je weten, - die verschrikkelijk veel

Sluiten