Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

"5

laten (verbeeld je!) u te melden, dat er een pakketje naar u onder weg is, met papier van deze soort. Want Perry in Hilversum zal dat expedieeren naar de Reinckenstraat.

Maar alle gekheid op een stokje, lief!

Vanavond schrijf ik een beetren brief.

Jouw Willempje

* *

Je bent de aller, aller, allerliefste, die er op de wereld bestaat! Schat, om me dit mooie papier en die kaarten te sturen! Wat is 't toch innig-lief en innig-goed van je, dat je zóó om me denkt! Verbeeld je nu mijn armen om je hals, en dat ik je zoen met heel, heel hartelijke bedankjes-zoenen. Ik vind het beeldig, en bewaar het voor extra-extra gelegenheden, b.v. eens een enkelen keer aan mijn verloofde, als ik in een lieve bui ben, - en anders voor zijn verjaardag en andere groote feesten.

O, allerliefste! o, lief! ik ben er toch zoo blij mee! Niet alleen om het papier zelf, hoe mooi ik dat ook vind, maar ook om het ontzettend lieve van de attentie.

Vanmorgen dacht ik een oogenblik, dat er geen brief van je was, toen ik het rose couvert tusschen anderen zag, maar je stelt me nooit teleur, allerliefste.

Ik kreeg een kaartje van Arnold Ising uit Amsterdam; dat is zeker een goede kennis van jou; ik denk dit, omdat mijn volledig adres er op stond. Zeg, Willem, is 't waar, dat jij wel eens een voordracht hebt gehouden in Arnhem? Ik moet soms schateren om de verhalen, die me over jou worden gedaan, en die onmogelijk waar kunnen zijn. En dan moet je de verwondering zien, waarmee ik word gadegeslagen, en den twijfel, of het wel werkelijkheid is van jou en mij, - maar dat vernedert me heelemaal niet, dat maakt me nog veel, veel trotscher dan ik al ben en nog veel hoogmoediggeslotener.

Lief, ik zou wel eens willen weten, of iemand, die mij volledig kende, jou in ernst met je keuze gelukwenschen kon?

Lief, nu je zoo ineens zegt, uit jezelf, dat je me niet als je mindere beschouwt, - hef, geloof je nu niet, dat dit me steun geeft en kracht, om me te verheffen, al hooger en hooger, tot ik eindelijk zal zijn, wat je hoopt, dat ik ben? En begrijp je niet, dat, als je zegt: „.. .dat

Sluiten