Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

119

zoo gelukkig, zoo gelukkig mee. Ik leef er op, heelemaal; ik wacht de dagen dóór, en als je brief dan komt, dan geniet ik daarvan met een onbeschrijflijk en intiem genot.

Maar 't hindert me wel eens, dat ik soms zoo beheerscht word door mijn stemmingen. Alles zal wel beter worden, als ik mijn geluk eenmaal zie als iets zekers en onverbrekelijks en niet den angst meer ken, dat het nog eens vervagen zal.

Ik kan soms zoo verlangen, bij je te zijn, mijn handen in de jouwe te leggen, en dan zonder terughouding en zonder verlegenheid, met mijn oogen open en onafgewend in die van jou te zeggen ik houd van je. O, hef, dat is mijn zielsbehoefte: jou voor altijd de overtuiging te geven, dat ik jou liefheb, met al de teederheid, de trouw en de oneindige Hefde, die mijn ziel geven kan, - dat jij mijn leven bent.

Ik kus je zacht.

Jouw Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 29 April '99

Ja, Heve Seraf, ik begin al weer! Want vanmiddag moet ik eten bij Arthur van Schendel in Amsterdam. Ik kom dan waarschijnhjk pas met den laatsten trein terug, en daarom schrijf ik nü maar, en doe dan deze hedenavond in de stad op de post. Dan krijg je tenminste morgenochtend een brief, want anders zit je den heelen Zondag zonder en dan maak je je misschien een beetje ongerust. O, God, Jeanne, als je wist, hoeveel ik van je houd! Ik kan niet meer buiten je, nu met en nooit meer, en wat ik voor jou voel, heb ik nog nooit voor iemand gevoeld. Want je bent, begrijp ik, van binnen serieus, niet stokstijf-dogmatisch, maar gevoelig- en humaan-serieus. En precies zoo, geloof me, ben ik ook. We zullen dus, dat denk ik zeker, nooit ernstige oneenigheid krijgen, omdat een ijzeren verschil tusschen waarachtig-gevoehge en -welmeenende menschen een onmogeHjkheid is.

Ik ben nu even naar beneden geweest om koffie te drinken. Wat is dat toch weer curieus-toevalHg, dat je mij schrijft: „o, als ik maar zeker wist, dat mijn boek jou een vreugde zou zijn", en juist had ik je in den brief, dien ik toen al verzonden had, geschreven,

Sluiten