Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

LIEFDESBRIEVEN

moeten schrijven, - maar nu in dezen vreemd-mooien tijd ben ik onderhevig aan allerlei dingen, waar ik anders niet door gehinderd zou zijn... en dan vooral ook het weer. Dat maakt me soms zoo onredelijk melancholisch, en ik begrijp niet waarom. Maar eergisteren was er toevallig iets gebeurd, waardoor ik gedisponeerd was, om gauw iets treurigs te voelen. Begrijp je, wat het was? Er was den heelen dag geen brief van je gekomen; 's middags kwam, met de post van hak vijf, je brief, weg-gegaan uit Bussum 5-7 v.m., dien ik dus om 1 uur moest hebben gehad. En toen daar nu toevallig iets in stond, dat me trof (dat ik nu niet zoo erg veel van je hield) was ik veel erger bedroefd dan misschien noodig zou zijn geweest. Wees maar nooit boos over mijn flauwheid. Lief!

Ik kreeg kaartjes van den hr. en mevr. Hofker, kennissen van jou?

Weet je, waar ik zoo verlangend naar ben, om het weer eens terug te zien? Mijn schrift met verzen, dat ik 5 April bij je gelaten heb. Want daar heb ik, geloof ik, van alles in gekrabbeld, allerlei gedachten en ideeën, die je soms misschien wel eens een beetje vreemd gevonden hebt. Ik nam dat schrift mee, moet je weten, om je er een paar verzen uit voor te lezen (net alsof ik dat ooit gedurfd zou hebben, verbeeld jé) en dacht er later totaal niet meer aan, wat er wel in kon staan.

O, ik wou, dat ik al in Bussum was, o, lief, lief, lief, die je benl

Weet je, hoe 't altijd met mij is? Als ik weet, dat ik ergens b.v. een maand op wachten moet, dan wacht ik 25 dagen heel geduldig (voor mijn doen heel geduldig, als je weet, dat ik lijdende ben aan een volkomen manque de patience) maar de laatste 5 kan ik 't letterlijk niet meer uithouden, en merk dan terdege, dat elke dag 86400 seconden telt! Zie je, 't is, of deze dagen niet om willen gaan, voordat ik je terug zal zien. Ik durf 't wel te zeggen, want jij vindt 't toch niet zoo heel naar, dat ik kom, is 't wel? O, ik heb je wel milhoen dingen te vragen: over mijn werk; over conventionahteiten (ik weet niet of dit een woord is) o, en over nog allerlei andere dingen meer. Ik ben ontzettend verlangend naar de Mei-afl. van de N. G., die komt morgen misschien of anders overmorgen. Dag hefste, beste, ik hóóp, dat er morgenochtend weer een brief van jou is, maar anders schrijf ik jou tóch. Een innig-hartehjke zoen van

jouw eigen Jeanne

Sluiten