Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128

LIEFDESBRIEVEN

O, als je zóó spreekt tegen me, dan voel ik me weg-zinken, langzaam, langzaam in een diepe en lichtende zaligheid, en 't is me dan, of ik buiten mijn leven sta, ver van de wereld, - waar niets meer is dan het wedde-weten, dat ik je liefheb, en 't teeder-zoet me toefluisteren van jouw heerlijke stem... O, ik ben van jou, - ik wil nooit meer iets voor iemand zijn, ik wil alleen voor jou bestaan, uitsluitend voor jou. O, ik zal mijn armen slaan om je hals, en je zeggen, dat ik van jou ben, - dat ik niets ben, niets meer wil zijn zonder jou, en dat ik je liefheb, jou liefheb, en je steeds méér en méér liefhebben zal tot aan het eind van mijn leven!

Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht i Mei '99

Allerliefste snoes,

Ik wou, dat je door een glaasje in mijn ziel kon kijken, net als in de kijkspelletjes, want dan zou je kunnen zien, dat jij-alleen daar binnen-in woont. En ik voel iederen dag meer mijn innerlijk Zijn zich aan je overgeven, zooals de engelen in God's paradijs zich verhezen m het Echt van den eeuwigen troon. Nu moet ik om mezelf lachen, omdat ik me daar opeens bij een engel heb vergeleken, en ik wou zoo graag, dat je even meelachte, en niet ging denken, dat ik mezelf een engel vind. Want een engel ben ik neelemaal niet, maar wèl, durf ik zeggen, een 't goed en serieus meenend mensch. En als je ooit mocht vinden, dat ik 't eens niet was, dan moet je 't mij dadelijk vriendelijk zeggen, want dan zal ik me gaan verbeteren, of je aanwijzen, dat je met alles hebt gezien.

Hè, ik wou zoo dolgraag, dat je gauw hier kwam! En nóg een ding wou ik zoo graag: dat je allen angst van je afzette, alsof je gdük nog eens vervagen zal. Dat zal niet gebeuren, dat zweer ik je!

Als je met mij praten wilt over allerld dingen, waar je mijn meening over wilt weten, dat vind ik hed prettig, want dan kom je dichter bij mij, doordat je gaat merken mijn eindelooze sympathie voor jou en dan leeren wij elkander beter verstaan.

Maar op één ding moet ik je voorberaden, waar Je misschien wd iets op tegen zult hebben, maar waar je toch eigenHjk heelemaal

Sluiten