Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

i33

lijkt het een beetje, of de familie maar een hulpbruggetje is voor ons om samen te zijn. Vind je óók niet? Als je verlegen wordt bij de Versluysen zal ik probeeren je aan 't lachen te maken. Pas dus maar op! Mevrouw V. is een rijzige figuur, ongeveer 45 jaar, vriendelijk en intelligent. Meneer is een dikke, bolwangige handelsman, met een joviaal gezicht. Hij is een Zeeuw en zij een Groningsche.

Voor een antwoord op die vraag van je omtrent het uur van mijn ontvangst der brieven, zal ik de postmerken eens gaan nakijken, zoodra er weer een brief van je komt 's morgens. Maar Zondags krijgen wij hier maar één post, 's morgens om half twaalf.

Nu, lief, ik ga dezen nog even wegbrengen door den regen. Met veel lieve gedachten-aan-je kust je

je teeder-liefhebbende Willem

* *

O, liefste, beste, die er bestaat en ooit kan bestaan. Ik wou, dat je mijn gezicht eens zag, als er een brief kwam van jou, dan hoefde ik niets meer te zeggen, want dan zou je méér dan goed begrijpen, hoe innig en diep gelukkig ik daardoor word. O, elke nieuwe brief van jou is een nieuw blaadje aan de bloem van mijn hefde. (Lach hier asjeblieft niet om, want ik vind 't een treffend-juist en passend beeld, en zeg nu ook niet, dat ik een slechten smaak heb, omdat ik 't zoo mooi vind), die daardoor al grooter en wondermooier wordt.

Zeg, Willem, allerliefste, als jij eens door een kijk-glaasje keek in mijn zieL wien zou jij dan wel zien, denk je? Ik geloor nooit, dat je 't raadt, want jij bent heelemaal niet ijdeL hef, want je vindt niet eens, dat je een engel bent. Schat! Lief! Ja, je bent heusch een engel, een engel-van-goedheid voor mij, en je mag niet lachen, als je dit leest, want het is waar.

Nu kom ik gauw. (Zeg, hef, maken die gedurige annonceeringen van mij niet een beetje op jou den indruk als de dagehjks herhaalde advertenties in een courant: Jonkheer Stopnaald komt! of iets dergelijks, totdat Jonkheer Stopnaald eindelijk verschijnt?) Morgen kan ik overmorgen zeggen en overmorgen morgen. (Hè, wat een geestige opmerking is dat!)

Ja, ja, Willem, ja, ik zal mijn lieve (bedoeld is, veronderstel ik: vriendelijke) gezicht in de Reinckenstraat achterlaten, om eens te

Sluiten