Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

x39

leven of van het jouwe, en daatover heen nog zal voortduren zonder maat. En ik wil één met je worden in alles, omdat je innerlijkgoed en -mooi bent als geen ander, omdat je uiterlijk mij heelemaal verrukt, en je mij, o, vreugdeI dat alles wil geven, terwijl je mij ook wilt aannemen geheel, om je gelukkig te maken en heerlijk, om je met al de innerlijke kracht, die ik bezit, hoog en trotsch te maken voor de wereld, maar inwendig vrij van alle smarten, en zalig-tevreden en hoog-breed-bhj. Ik geloof, dat ik nog nooit zóó duidelijk heb kunnen uitdrukken, wat ik zoo diep en waar voor je voel. Maar nu voel ik den blijden moed om het te doen en de vaste overtuiging, omdat ik je de gedachte geheel wil ontnemen, die soms in je subtiele overpeinzingen zou willen opkomen, dat je nu gaan wil naar een „vreemden man". Want ik ben heelemaal geen vreemde meer voor je en jij bent mij ook absoluut niet vreemd. Die uiterlijke vreemdheid, als die zich soms mocht doen voelen, och, daar wen je al heel gauw aan, als je maar in je diepste ziel voelt, dat ik geen vreemde, heelemaal geen vreemde voor je ben. Want wij gaan nu misschien wel veertig magnifieke jaren samen tegemoet Van onuitbluschbaar-heerhjk, van ongebroken, standvastig geluk. Want ik zal voor je zijn, beurtelings, al naar jij het wil, of neen, eigenlijk altijd tegelijkertijd, je trouwe en gedweeë en stil-krachtige slaaf en de zich geheel en al aan je overgevende, mateloos-goede en milde god.

Voel je 't nu, begrijp je 't nu, dat ik je aanbid?

Teeder kust je

jouw eigen Willem

* *

Mijn hef, mijn hef, wat ben je toch onuitsprekelijk-lief en oneindiggoed voor me, om me zóó te schrijven. O, dat je met zóó'n fijngevoelige teederheid me heelemaal te begrijpen tracht, dat je met zóó'n zachte zorg allen angstigen schroom van me weg-nemen wilt! O, omdat je zóó bent, zoo vriendelijk voor me en zoo teer en zoo zacht, daarom houd ik van je, en, o, om alles wat je doet en wat je zegt, en omdat jij „jij" bent. O, ik kan zóó ontzettend-veel van je houden soms, dat ik in wilde verrukking mijn armen om je heen zou willen slaan, om vlak in mijn eigen oogen de jouwe te

Sluiten