Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

LIEFDESBRIEVEN

neen, ie zal het mij vriendelijk zeggen en uitleggen en dan ben ik niet zóó, dat zal je merken, of ik ga me veranderen, en doen zooals 't beter is. Want in een huwelijk moet geestelijke harmonie het daaglijksch brood zijn, of anders wordt het huwelijk een soort van hel. Dat vind je toch ook, hè, lief?

Dit is de laatste brief, dien je nu krijgt, want anders zou hij toch misschien pas . komen, als je al uit den Haag bent. En morgen om twee uur sta ik voor de deur van Villa Luïse.

Innig kust je

je teeder liefhebb. Willem

* *

Voor den %esden Mei.

Mijn liefste, o, mijn liefste, mijn lief, ik wil, ik moet op dezen dag de allereerste zijn, die je geluk-wenschen komt, en daarom schrijf ik je. Maar o, mijn lief, toch zal je hooren mijn teedere stem, en mijn oogen zien, die vol liefde zijn, - want zóó kom ik nu tot je, mijn lief, en ik sla mijn arm om je heen, en ik vlij mijn wang tegen de jouwe aan, - en 2Óó fluister ik nu, met warme woorden van liefde, dat mijn hééle verdere leven één bede 2al zijn voor jouw geluk, - dat ik van den hemel een toekomst voor je smeek, 2Óó lichtend en 2alig en vervuld van vreugde, dat alles wat je ooit geleden hebt, vergeten 2al zijn, en slechts het bewustzijn blijven'2al van echt en innig, waarachtig geluk.

lief, luister nu naar wat ik 2eggen ga, en wat ik plechtig meen, 200 waarachtig als ik besta: mijn heele leven wil 2ich wijden aan jou met al zijn vermogens en krachten, - mijn gansche Zijn geef ik jou, met al het teedere en zuivere en waarlijk-mooie, dat in mij is... En al mijn gedachten en wenschen vervormen zich naar jouw wil, omdat door onze zieleharmonie jouw wil de mijne zal zijn.

Ik heb je lief met een liefde die mijn leven is, - met een volkomenschoone, zalig-ware teederheid, met een absoluut vertrouwen en een eindeloos-diepe vereering, - en daarom, mijn lief, zeg ik je diep-knielend dank, omdat je mijn liefde aanvaarden wilt, omdat je mijn leven tot een opperst-schoon Zijn verreint, - omdat je mij begenadigt als een god met verrukkende, zalige vreugd.

Sluiten