Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

i55

versta ie me? Ik heb je lief met een volkomen geloof en een diep, onwankelbaar vertrouwen. Ik heb je lief met een machtige, oneindige liefde, die één is met mijn leven.

Ik zend je een paar verzen hierbij, die allemaal in mijn hoofd kwamen vannacht, toen ik niet slapen kon. Je hoeft 't heelemaal niet te doen, als 't je moeite geeft, lief, maar is dat zoo niet, wil je ze dan bewaren, want zelf heb ik ze niet. Morgen, denk ik, zal ik je nog wat verzen zenden. Denk je er om me gauw het bericht te sturen van Mevr. van Gogh? O, ik wou, dat het een paar dagen verder was! Mis jij me nu ook nog een beetje, lief?

Als ik in een betere stemming ben, dan zal ik je een lieven brief schrijven, zonder klagerijen, waar jij niets aan hebt. Daarom eindig ik nu deze, lief, - o, ik kan me met begrijpen, dat ik je gisteren zélf nog zag! Ik zend je veel lieve en teedere zoenen, adieu, tot morgen, lief!

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 7 Juni '99

Ja, aardige, heerlijke, verrukkelijke Lief! je moet me niet dwaas vinden, maar ik kom er al weer toe, om je te schrijven. Je heerlijke brief, dien ik vanmorgen kreeg, heeft mi) zoo wonderbaar gelukkig gemaakt: je bent dus niet heelemaal teleurgesteld, - daar was ik zoo bang voor. Maar nu ben ik zoo dankbaar, dat je door de oppervlakte heen ziet, en weet, dat het daar binnen zuiver en goed is, zonder valschheid of gemeenigheid, en alleen maar een beetje landerig nu en dan. En ook die landerigheid is nu veel minder dan vroeger, en toen jij hier was, heelemaal weg. En je kunt op mij vertrouwen, zonder aarzeling, in alles zonder uitzondering, want al wat er moois en goeds diep in mij is, en ook wat nog komen kan, dat is alles voor )ou, omdat ik je liefheb, zonder achtergedachte, zonder voorwaarde en zonder eind. Zie, ik heb eigenlijk mijn heele leven door van mijn 15e of 16e jaar af, gewenscnt een vrouw als jij bent, te ontmoeten, die niet banaal was en niet kleingeestig en niet als weeke was. En ik dacht eindelijk, dat ik haar nooit zou vinden, en alleen moest blijven. En daar ben jij nu, lief! is 't geen wonder? Want ik was mijn heele leven alleen gebleven, en jij had

Sluiten