Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

i57

geweest, nu ben je het pas heelemaal voor me geworden, in de eigenlijke werkelijkheid, in de volle beteekenis van de uitdrukking. En ik moet je zeggen, dat ik je nu beter en liever en mooier en grooter en hooger vind, dan mijn gedachte, die toch heel vèr ging, ooit had durven droomen tot dusver. Ik sta je nu nader door onzen omgang, dan ooit door brieven mogelijk was geweest, en ik zeg je stil, terwijl mijn stem zacht klinkt door geluk, terwijl mijn oogen je innig-teeder en vast en zacht-diep, met een schittering van zalige zekerheid aanzien, dat ik aan jou geheel toebehoor. Voel je nu, dat ik je waarachtig liefheb, nu ik zoo spreek, met mijn volle bewustheid, maar toch uit de diepste diepte mijner ziel, in een heerlijke verrukking, omdat ik zoo spreken kan en je mij toestaat het te doen?

O, Jeanne, vertrouw op mij geheel en al, ik smeek er je om, Want dat vertrouwen maakt mij zoo sterk en zeker van mezelf, omdat ik dan voel, dat ik niet alleen voor mezelf leef. Zie, ik ben hartstochtelijk verliefd op je, en de gedachte, dat ik lief tegen je mag doen, zonder dat je je boos van mij afwendt, maakt mij zoo dikwijls dol van geluk. Maar dat is toch nog volstrekt niet alles; daar zit nog zooveel meer en grooters achter: de blijde wil en de kracht, die ik voel, om je te helpen en te steunen in alles, om je nooit in de moeiten des levens alleen te laten, om je met heel mijn ziel en lichaam te helpen en te steunen en te sterken altoos. Wil je mij zoo aannemen, Jeanne, eenig Lief?... Het is half één 's nachts. Ik ga nu naar bed. Morgenochtend doe ik dezen op de post. Dan heb je zeker al den brief ontvangen, dien ik vanavond om half negen op de bus deed.

Maar dit moet ik je nog zeggen. Je maakt mij zoo (liep-gelukkig, doordat je mij laat merken, dat er zop iemand, als jij bent, bestaat.

Teeder kust je, met geheele overgave,

jouw eigen Willem

Donderdagmorgen.

Straks zal ik naar Mevr. v. Gogh gaan.

Bussum, Parkzicht

O, lief, je schrijven doet mij zoo'n pleizier l Zeg toch niet, dat ie zeurt: denk dat toch, bid ik je, niet! Dat je je eenzaam voelt en

Sluiten