Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ij8

LIEFDESBRIEVEN

met weemoedige vreugde terug-denkt aan die vijf weken, dat wij samen waren, voel je niet, Jeanne, dat dit mij, door al mijn smartelijke sympathie heen, toch 200 rustig maakt, dat je 't moet 2eggen? Want, kijk eens! de toestand, waarin je nu verkeert, is wel het tegenovergestelde van prettig na die vijf weken van samenzijn (en ik 2al er ook 200 gauw mogelijk, o, net 2al 200 lang niet duren, een eind aan maken door weer eens in den Haag te komen) maar, o, Lief, denk maar eens aan de toekomst, als wij altijd tezamen zullen zijn, als wij met elkaar zullen omgaan als ziele-tweelingen, als je je kracht 2ult voelen verdubbelen, wanneer ik je in alles help en raad geef, alsof het voor mezelf was, en ook van jou die raad en hulp in alle dingen krijg. Kan het je geen troost geven en lust en draagkracht, als je aan al die ware dingen denkt?

O, en het geeft me 200'n kracht en 200'n moed en 200'n innigen levenslust, dat je in alle dingen op mij vertrouwt. Want ik 2weer je, je vertrouwen zal niet op een 2andgrond zijn gebouwd! Zie, ik 2et mij heelemaal voor jou open en ik vertrouw ook op jou geheel!

Ik zit den heelen dag in moeilijkheden en kwesties: ik heb 2e een beetje op zij gezet, 2oolang jij er was. Want de tijd met jou was het idyllische tusschenstation in mijn leven, waar ik wel een poosje uit mocht rusten om weer kracht en aandrang te verzamelen voor later. Maar nu komen 2e van alle kanten op mij aanstormen, en ik sta 2e allemaal, als een 't wèl- en ernstig-meenend volwassen man. Denk nu, in Godsnaam, niet, dat ik me verhef of dat ik het binnen-in 200 pleizierig heb. Want dan 2ou je me verkeerd beoordeelen. Ik ben inwendig (ik hoop, dat je er iets van gemerkt hebt; ik laat het jou alleen merken) eigenlijk teer en heelemaal geen bruut, - maar soms, precies mijn zwaai berekenend, sla ik de vlieg precies op den kop. Dat is mij meer dan eens in mijn leven heerlijk gelukt. En dan kruipen de aanvallers woedend in hun schulp en houden zich verder bangelijk stil. Maar, zooals ik 2ei, ik ben heelemaal geen druktemaker, of iemand die steeds klaar staat met getrokken zwaard, doch veeleer een kalm-beschouwend, rustigglimlachend en onverwrikbaar-op-zijn-plaats blijvend mensen. Daarom weet ik zoo zeker, o, zief-van-mijn-zieL dat wij gelukkig samen zullen zijn. Want jij ook, je bent wel sterk-van-wil en vast en zeker, net als ik, maar je bent toch heelemaal niet dwingerig, of om een klein ding het groote voorbijziend of eigenzinnig en al die dingen meer.

Sluiten