Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

163

komt alleen, doordat hij niet intuïtief uit je wijs worden kan, en hij voelt, dat je hem te sterk bent. En dat stemde mij, zooals vanzelf spreekt, zóó pleizierig, dat ik nu telkens bij die gedachte, je portret lief-teeder toeknik en je zoo graag in mijn armen wou sluiten met de woorden: „O, Lief-van-mijérZiel."

Van E. heeft inwendig het land aan mij, en mij dat meermalen getoond. En nu ziet hij ineens naast mij gerezen, hij begrijpt heelemaal niet vanwaar (hij heeft,- toen iemand hem vertelde, dat ik met jou geëngageerd was, nijdig uitgeroepen: „Hoe komt Kloos aan dat meisje?") een ander mensch, waar hij heelemaal niet bij kan, en waardoor mijn heele Zijn wordt verdubbeld in kracht.

En nu is het zoo curieus, dat jij eveneens met een minder prettigen indruk van hem vandaan ging, zonder dat er iets feitelijks was gebeurd. Zij hebben ons ook niet te eten gevraagd, zooals oorspronkelijk wel hun plan was, heeft hij ook nog gezegd. Toe, hef, vertel me eens, wat je van dit alles vindt, wil je?

Nu, Lief, ik zal dezen niet erg lang maken, want als ik hem nu weg breng, krijg je hem misschien vanavond nog. Hij gaat voor tweeën op de post. Schrijf mij eens, als je er om denkt, hoe laat je dezen gekregen hebt. Voor morgenochtend schrijf ik strak wel weer een andere.

Ik bhjf zoo graag met je in voortdurende zielsgemeenschap, omdat ik je zoo innig en diep-zahg liefheb en vereer.

Voor eeuwig

jouw eigen Willem

Ik lees je brief nog eens over. O, Lief, wees rustig en tracht bhj te worden; ik denk zonder ophóuden aan jou.

Bussum, Parkzicht 8 Juni '99

(Schrijf me eens, hoe de naam van je straat precies gespeld wordt, jouw spelling is niet geheel juist, zooals je weet. W.)

O, Jeanne, hefste Jeanne, sterke-en-toch-diep-goede, eenige-vooraltoos! Je brief van hedenavond heeft me zoo wonderhjk-gelukkig

Sluiten