Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

165

Hè, wat is deze brief zwaar geworden, vind je niet? Maar je weet wel, dat ik maar zelden zoo ben. Je brengt mij mijn diepste binnenste tot klaar bewustzijn door je goddelijk-mooie en zuivere brieven. Tot morgen. Het is kwart vóór eenen.

Innig kust je

jouw onveranderlijke Willem

* *

Bussum, Parkzicht Juni '99

O, lief, mijn eenige, altijd-durende,

Nog eens: denk toch niet, dat je zeurt of klaagt, en dat mij dat zou hinderen. Want zie, ie zou je gevoel binnen-in-je toch niet kunnen veranderen, door je voor te doen, anders dan je eigenlijk was. En buitendien zou het niet helpen voor je doel. Want als je schertsen ging, dan zou je mij nog treuriger maken dan ik al ben. Want als je scherts echt was en volkomen je binnenste weergaf, dan zou ik mij eenzaam-in-het-leven gaan voelen, omdat ik niet om onze scheiding scherts. En was hij onecht, dan zou ik er doorheen zien, en voelen het echte verdriet, dat er achter zat.

Zie, lieve Jeanne, ik wou het je nog wel eens duidelijk zeggen en onmiskenbaar: ik heb jou lief, jou geheel alleen en geheel-en-al, niet alleen nu, maar ook in de toekomst steeds en voor-altijd, zonder verrruridering, zonder eind. Geeft je dat nu een beetje geluk? Maar daarom zeg ik het niet, ik zeg het, omdat het de waarheid is.

En bedenk dan wel, Jeanne 1 Jij zit tenminste bij je moeder en je zuster, die van je houden en je toegenegen zijn met een hartelijk gevoel. Maar ik zit hier midden tusschen wildvreemde menschen, die me voor den mal trachten te houden met een scherts, als ik een al te treurig gezicht zet. Zou je dat niet nog aakliger vinden dan de toestand, waarin jij nu bent?

Geloof mij, met innige toewijding,

jouw Willem

Sluiten