Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

171

Zie je wel, dat ik weer schertsen ga? Dat komt, omdat ik 200 voel de goddelijke, gezonde levenskracht, die diep in je woont, evenals in mij, en die mij 200 wonderlijk gelukkig maakt, omdat 2ij ons toekomstig samenzijn 200 mooi 2al maken, als er nooit een was.

O, Lief! ik heb je lief, jou alleen en voor altijd, en ik val voor je neer, want ik voel je diepte, je waarheid, je echtheid. Jij maakt mij goed, en gelukkig, en sterk, - eenvoudig en alleen door het feit, dat je er bent. want vroeger 2at ik te knie2en en mezelf te verdommen, (excuseer de expressie!) en te vragen, wat ik toch eigenlijk op de wereld deed. Maar nü weet ik dat ik er voor jou ben, en dat jij er ook wel voor mij wilt 2ijn.

Straks ga ik naar mevrouw van Gogh en 2al je dan vertellen, wat daar is verhandeld.

O, ik verlang altijd zóó naar je brieven, die 2ijn 200 heerlijk, die 2ijn 200 echt!

Lief, ik ben bij Mevr. v. Gogh geweest. Ze was heel aardig, 2e sprak heel aardig, heel hartelijk over je, en verontschuldigde srich bij mij, dat 2e je niet als logée kon beschouwen, zooals 2e 't graag had gewild. En 2e deed mij verhalen van teleurstellingen, door menschen, die gekomen 2ouden 2ïjn, als niet een plotselinge kinkhoest van Vincent... Enfin, je begrijpt 'twel, 'twas heef lief gevoeld. Ze 2al rekenen twee gulden per dag en je bent er precies veertien dagen geweest. Ik vind, dat 2e het nogal redelijk maakt, vind je ook niet, Lief? Nu moet ik eindigen, 't is half elf. Tot morgen dus, lieve Lief!

Jouw Willem

* *

O, Liefste, Liefste, mijn Eenige! O, vergeef 't me toch, dat ik 200 heb geklaagd en je lastig-gevallen met mijn verdriet, terwijl jij 2Óóveel meer te dragen hebt door de onaangenaamheid van je vreemde omgeving en je positieve 2orgen. O, ik had natuurlijk niet kunnen schertsen of grappig 2ijn, maar wel had ik opbeurend, of tenminste kalm moeten schrijven, in plaats van in opgewondenheid dadelijk aan je te vertellen, wat er opkwam in me. Denk er niet meer over, Lief, - wat er gebeurd is, is feitelijk niets erg en zelfs

Sluiten