Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

LIEFDESBRIEVEN

heel gewoon (ons niet meer bij elkaar rijn, bedoel ik) maar o, 't lijkt me, of ik plotseling met geweld van je weg ben gevoerd, en je nu heel in de verte 21e, vaag en vreemd als in een nevel. Zoo is 't natuurlijk niet, en je brieven overtuigen me wel van het tegendeel, maar toch, er is 200 eensklaps een einde gekomen aan onzen intiem-vertrouwelijken omgang, dat ik nu éérst weer wennen moet aan een gedaditenwisseling per brief. Er staan nu een paar portretten van je op mijn bureau, en soms, als ik droevig ben, en in gedachten vóór mij rie, dan plotseling kijken 2e me aan, je diepe, ernstige oogen, met hun wondere licht, en dan voel ik me weer 200 eigen met je en 200 kalm-gelukkig en veilig in het je-liefde-weten. O, Lief, Lief! Je bent alles voor me, - ik houd van je, 2onder restrictie, zonder eind, en met een algeheele rielsovergave. En nu ik er heel lang over heb gedacht, nu weet ik misschien, hoe 't komt, dat ik zoo weinig voor je kan rijn, 200 weinig je de toewijdende, rich2elfvergetende, waarachtig-menschelijke hulp kan geven, die jij van me 20u kunnen verwachten, - het komt, geloof ik, omdat ik niet altijd heelemaal een echt mensch ben. Ik bedoel dit: heel dikwijls is 't, dat ik mij2elf niet voel als mensch die is, die leeft, die bestaat, maar dat ik mij rie, volkomen objectief, als interessante persoonlijkheid uit een historie, die ik gebeuren rie. Begrijp je me, begrijp je dat, Lief? Ik ben mijzelf dan een voorwerp, dat bruikbaar en bestudeerbaar is voor een psychologische analyse, en ik 2ou met mij2elf wel allerlei proeven willen nemen, om te rien, wat de resultaten rijn; in één woord, ik ben soms mijn eigen model, en dikwijls 2onder het 2elf te weten. Verveelt je die beschouwing over me2elf, of vindt je 't vreemd, dat ik 200 denk en voel? Als het niet goed is, niet natuurlijk, niet normaal, ach, help me dan te veranderen, Lief? Vraag ik te veel? Ach, Lief, ik maak toch geen misbruik van je innige goedheid voor mij? O, je weet niet, hoe vreemd mijn geest soms aan 't dwalen is, ik heb 200 weinig vastheid in mij 2el£ Nu moet de2e naar de post: een innig-teedere 2oen van

jouw eigen Jeanne

Hierbij een bankbiljet van ƒ25,— voor mevrouw van Gogh en ƒ3,— in post2egels, vind je dat goed? anders moest ik je een postwissel sturen. Prettig, dat ze hartelijk over me sprak.

Sluiten