Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-74

LIEFDESBRIEVEN

je mooi-menschelijke en door mijn liefde-voor-jou gezaligde, nimmer veranderende, je ware Lief?

Teeder-zacht kust je

jouw eigen Willem

* *

Parkzicht

Liefste,

Laat me je toch zeggen, dat ik ontzettend naar je verlang! Ik mis je zoo, en ik zou niet buiten je kunnen, nooit! Geloof je dat van me, Lief? Houd die waarheid toch altijd in je gedachten, als de levensweemoed je weer eens mocht overvallen. Wij zullen samen alle mogelijke levensellende wel weg-jagen, hoor! Ik zit voortdurend in allerlei narigheid, zaken-bisbilles en dergelijke, maar ik vind 't zoo leuk, die gevallen zouden me vroeger allersomberst gestemd hebben, maar nu ik jouw „verloofde" (wat een vreemd woord is dat eigenlijk!) ben, nu vind ik de kwesties wel allervervelendst, maar ze drukken me toch lang niet zoo neer, als ze vroeger zouden hebben gedaan. Ik zit aldoor te denken aan de toekomst, die zich nu zoo heerlijk laat aanzien, terwijl het tegenwoordige ook al zoo verheugend is. O, lief, weet het toch wel, ik heb, behalve mijn liefde nog zoo'n gevoel van diepe dankbaarheid voor jou. Ik verzeker je, al was je minder mooi geweest, dan had ik je toch gevraagd, zooals ik 't jou deed; ik was wel misschien een klein tikje minder verliefd geweest, en had je gezicht, zooals 't opkomt in mijn verbeelding, niet zoo gepassionneerd bekeken als ik nü doe, maar ik had toch zielsveel van je gehouden en was even eigen en trouw tegen je geweest. Begrijp je nu, Lief, boe ik van je houd? Ik eindig nu; vanmiddag kreeg ik de/ 28, fiere Schoone! En vanavond, dat is nü, ga ik Mevr. van Gogh betalen voor die 14 dagen, dat je nog bij haar bent geweest, na mevr. B., en zal haar je vriendel. groeten doen.

O, ik wil je gelukkig maken en groot en sterk en de superieurste vrouw van 't land! Want je hebt alles in je, om het te worden, en buitendien nog ben je een hoog-goed mensch. Je zal gezegend worden door al de dagen van je leven, en je naam zal klinken als een bazuin door 't land.

Sluiten