Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

182

LIEFDESBRIEVEN

wie het prachtig is, dat ik samen mag zijn, voor haar eigen geluk en voor het mime.

Voel je nu, Jeanne, dat ik, na je verblijf in Bussum, niet nóg waarachtiger, maar wèl nóg dieper en nog meer bewust en nog meer onafwendbaar je-liefhebben-moetend van je houd dan voor dien tijd? Daarom ook zal ik, zonder ophouden, iedere gedachte en elk gevoel van mij met de jouwe vergelijkend en in harmonie brengend een twee-eenheid met je worden in de toekomst, zooals er nog nooit een op de wereld was. Want ik, hoewel niet minder wilskrachtig en sterk, kan toch, - ik zeg het, zonder er eenigszins trotsch op te wezen, - gevoeliger en teer-begrijpender dan de meeste mannen zijn, en daarom geloof ik juist degene te wezen, die bij jou past. Met vertrouwen en liefdevolle sympathie kust je

jouw eigen Willem

Lk vergeet vaak de vriendelijke complimenten te doen aan je Ma en zuster. Doe ze maar altijd, al voeg ik ze er niet bijl

* *

Bussum, Parkzicht ii Juni '99

Liefste, allerliefste, wat ben je toch een schat, maar een verrukkeHjk-domme schat l Want je gaat maar altijd door met mijn hart te stelen, terwijl het toch al lang geheel en al in je bezit is, en het je onvervreemdbaar eigendom werd. Dit schrijf ik, nadat ik je brief gelezen heb, dien ik, uit Amsterdam terug-gekomen, zooeven thuis voor me liggen vond.

Die Hein Boeken is toch een magnifiek-nobele natuur l Toen ik mijn laatste aan je, dien ik vanmiddag op zijn kamer in Amsterdam zat af te schrijven, juist had geëindigd, kwam hij thuis. Lk vertelde hem, dat v. Looy mijn maandgeld nog niet had gestuurd, zoodat ik Mevr. linn met kon betalen, en vroeg hem, of hij Woensdag voor mij naar van Looy wou gaan, die dan altijd betaaldag houdt, om het voor mij in ontvangst te nemen. Hij zei, dat hij het doen zou, en voegde er bij: „Willem, ik heb nog/ 50,— liggen, daar moet ik nog dingetjes in mijn huishouden voor koopen: maar laat ik je die nu maar meegeven voor Mevr. Linn, dan krijg ik ze Woensdag

Sluiten