Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

183

wel terug van van Looy". Ik nam ze natuurlijk dankbaar aan, en Hein inviteerde mij toen tegelijkertijd te eten bij de Coorengels, die vanmiddag Indische rijsttafel nadden. Zoo ging ik met hem mee, en we hadden er een heel gezelligen middag. Jacques en Hugo, de twee jongste broers, zaten samen te praten, en Jeanne, een oudere zuster van 35 jaar, die ik nog weinig zag, trof mij door iets zachtopgewekts, met een melancholischen achtergrond, die haar nog al sympathiek maakte in mijn oog.

Weet je, Jeanne, wat ik o.a. zoo bijzonder van je vind? dat je zoo'n sterk intuïtief gevoel hebt soms van de sombere realiteit, die er liggen kan onder den uiterlijk-aangenamen schijn van de alledaagsche dingen.

Dit geeft mij den moed je een intieme confidentie te doen, en je daarover een vraag te stellen. Ik heb altijd lust gehad, om in later jaren heel kalm en objectief het spiritisme te gaan onderzoeken, om te weten, wat er van waar is. Zou jij, in principe, er iets op tegen hebben, om dat gezamenlijk met mij te doen? Spreek maar ronduit, en zeg niet „ja", om mij te pleizieren, want, als jij er geen zin in hebt, doe ik net toch waarschijnlijk alleen, en deel je dan later de resultaten mee. Maar natuurlijk aheen, als je er niets op tegen hebt, dat ik het doe. Je hoeft ook niet bang te zijn, dat ik me door zulke dingen in zal laten palmen, want mijn hoofd is eer te sterk dan te zwak, en eer te ontkennend, dan te goedgeloovig in alle dingen. Ik heb zelfs bij vele menschen den naam, dat ik al te wantrouwend ben. Ofschoon de ondervinding mij juist geleerd heeft, dat ik dikwijls te vertrouwensvol en veel te veel naïef-goedgeloofsch ben geweest.

Nu, heve snoes, nu ga ik naar bed. Ik zal je maar geen zoen geven, want daar houd je niets van. Of neen, ik geef er je toch een, als hij je niet bevalt, dan geef je hem maar terug.

Jouw eigen Wülem

* *

Liefste, AUerbeste, O, Lief, je brieven verrukken me; ze geven me zoo'n groot, zoo'n hemelsch, zoo'n zalig geluk. O, Lief, jij bent de uitsluitend eenige, van wien ik houden kan, omdat ik je vertrouw met elke nersenvezel van mijn altijd-twijfelend verstand,

Sluiten