Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

LIEFDESBRIEVEN

tuin, en alles daarin is mij even lief! Want je moet nooit denken, dat ik een zoogenaamd „serieus" man ben, met dogma's of vooropzettingen, of standpunten of principes. Ik ben niets meer, maar ook niets minder dan een waarachtig-levend mensch, met alleen een paar onwankelbaar vaste dingen, mijn liefde voor jou en mijn gevoel voor wat zuiver en billijk is.

Hè, wat heb ik hier veel over me zelf gepraat! Dit moet je het zekerste bewijs zijn, dat ik ontzettend veel van je houd, want dat heb ik nog nooit tegen een ander gedaan. „Pleizierig voor mij," zal je zeggen, met een pruillip, waar ik heel brutaal een zoen op geef. Word je daarom boos op

jouw Willempje?

* *

Bussum, 14 Juni '99

liefste,

Je vraagt mij weer, wat liefhebben is. Maar begrijp je nu niet, Lief! dat je met die vraag de dingen op een heel ander vlak, dan waarop ze eigenlijk behooren, overbrengt, en wel, ze van de sfeer der gevoelde dingen naar die der beredeneerde verplaatst? Mijzelf had üc die vraag nog nooit gesteld, en als je mij gevraagd had: heb je mijn neus hef of mijn oogen of mijn gevoel of mijn verstand? dan had ik op ahe vier die vragen geantwoord: „Ja". Maar toch heb ik je niet öm die vier dingen hef. Want het zijn slechts een paar van de ontelbare facetten van den edelsteen van het zuiverste water, dien ik mijn Hefde voor jou voel te zijn. Neen, 't eenige antwoord, dat eenigszins de waarheid benadert, is, dat ik je liefheb öm de essentie van je totale, vohedige Zijn. Ik heb nu zoo nuchter en begrijpelijk mogelijk de reden van mijn gevoel voor jou onder woorden trachten te brengen. Maar nu ook nog dat gevoel zélf te defiriieeren! Kan men een kleur, een geur, of een geluid definieeren? Neen, ik kan aheen zeggen, hoe dat gevoel mij tegenover jou maakt. Mijn gevoel drijft mij aan, om altijd dicht bij je te zijn, en zacht en vriendelijk, open en aangenaam, helpend en steunend, en geheel onbaatzuchtig te zijn, zooals ieder mensch, krachtens de hem ingeboren neiging, dat voor zijn eigen ikheid is. Zie, ik heb het je, geloof ik, nog wel eens geschreven: voor mij ben je feitelijk geen ander dan ikzelf. Als je b.v. op je kamertje zit, en het land hebt

Sluiten