Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

207

in de moeielijke grammatische beginselen te verdiepen, die 200 veel verschillen van die van alle moderne talen, dan 2011 ik wülen 2eggen: Probeer het maar eens. Je krijgt er misschien wat inwendige rust door, als je je wilskracht daarop richt. Als ik wist, dat je 't deed, dan 2ou je er mij natuurhjk heel veel pleizier mee doen, en prachtige resultaten voor een nog volmaaktere 2ielsuiting van je zelf, zou je er op den duur 2eker óok van hebben, maar het eerste begin, voordat je er aan gewend bent, 2al je misschien verba2en door 2ijn ongedachte moeielijkheid, die een heel andere is dan bij moderne talen, en je misschien 2ou afschrikken om door te gaan. Je 2iet: ik verberg je er niets over en stel het je niet van de gunstigste 2ijde voor. Maar, 2ooals ik je 2eg, als je 2in hebt, probeer het eens, een drie maanden bijvoorbeeld. Maar er is wüskracht toe noodig en doorzettingsvermogen, want de dgerüijk-gezegde aesthetische resultaten, waar je 't om doen wüt, 2ijn in den beginne 200 goed als niets.

Nu wou ik je even een intieme vraag doen, waar je misschien om lachen 2ult. Lief, houd je van de 2ee? De zee is voor mij het zichtbare mysterie, dat juist, doordat het gezien wordt, mysterie is. Ik ben er stü-dol op, en als üc in den Haag woon, kan je er 2eker van zijn, ben ik dücwijls aan 't strand. De 2ee maakt mij, als ik er ben, weemoedig en grootsch en stil-diep-innig; ik vind er iets van mijn eigen ziel in, en als ik 200 aan 't strand loop, verbeeld ik mij dücwijls te 2ijn een aan land gespoelde, en daar in de boeien van overhemd en handschoenen en manchetten vast-gelegde zeemeerman. De zee is net als het gevoel der hefde, dat begrijpen we ook niet, daar kunnen we ook niet over redeneeren, en voor den banale is het heel banaal, maar als men de hefde echt voelt, dan wordt zij net, als wanneer men gevoehg naar de 2ee ziet, onbegrijpelijkgrandioos en wonderbaar.

Verster is bij me geweest. Hij had ontelbaar veel grappen. Hij gaat waarschijnhjk, met October, ook van Parlczicht weg naar Amsterdam, waar hij een goede bettekking heeft gekregen.

Wat duurt dat vreesehjk lang met je nieuwen roman. Aan De Heer van de State ben ik nog niet eens kunnen beginnen. Ik ben zoo verschrikkehjk gepreoccupeerd door de zaak v. Looy en door de nog bestaande onzekerheid over mijn spoedig gaan naar den Haag.

Jouw Wülem

Sluiten