Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214

LIEFDESBRIEVEN

zal dit hem geven? En ik schrijf je nu óók wel alles, wat er in me opkomt en omgaat, maar 't is niet meer zoo spontaan, zoo naïef, zoo onwillekeurig, als tóen. Ik denk, dat het wel weer beter zal gaan, als we maar eerst weer een langere poos hebben gecorrespondeerd, als ik daar weer heelemaal aan gewend ben geraakt.

O, Lief, wat ben je toch goed en lief voor me en vriendelijk en zacht, door me zóó te antwoorden op al mijn je hinderend en vervelend geklaag. O, Lief, ik houd van je, ik houd-van-je-door-allesheen, en ik geloof het nu vast, ik vóel het nu, dat jij me gelukkig kan maken.' En Willem, - ik sméék je me te gelooven: ik zeg dit niet in het blijde gevoel van bevredigd egoïsme, maar omdat ik wéét, omdat ik er in 't diepst van mijn ziel van ben overtuigd, dat ik, wanneer ik me krachtig en vrij-van-leed, en dus wérkelijk gelukkig voel, voor jou alles kan zijn, o, alles, wat je verlangen mocht, en dat ik jou dan 't geluk kan geven, dat je van mijn liefde verwacht, ja, dat je, als een je toekomend recht eischen mag!

Voor altijd-en-altijd

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 16 Juni '99

Lieve,

Vind je dit woord eigenlijk niet veel beter passend voor je dan dat „Liefste", wat ik anders tegen je zeg? Want als ik zeg „Liefste", dan zou het misschien den schijn kunnen hebben, of ik ook nog andere meisjes lief vond, en jij onder al die meisjes de liefste slechts was. Maar ik zweer je, daar is geen enkel meisje op de wereld, dat ik ook maar eenigszins liefheb behalve jou. Jij bent absoluut en zonder voorbehoud de Eenige. Ik geef bijv. niets om de Venus van Milo, al zou ze twee armen hebben, zooals ze nu maar 2/s arm heeft, en het meisje van Boeken met al haar zusters kunnen mij ook niets schelen, al zouden ze mij ook naar alle mogeüjke stations van de wereld brengen, zooals ze mij laatst naar 't Centraal hebben gedaan.

Maar dit is nu maar gekheid, of liever ernst als gekheid vermomd.

Sluiten