Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

215

Maar nu begint de ernst, die in den vorm ook ernst is, want, Jeanne, lieve Jeanne, ik heb je een heel ernstige vraag te doen, die jij mij ook 200 dikwijls hebt gesteld: Jeanne, weet jij wat de Liefde is? Ik heb over die vraag gewetensvol nagedacht en ben tot de volgende conclusie gekomen: Liefde is het voortdurend verlangen om altijd heel dicht bij je meisje te 2ijn. Nu ja, zal je 2eggen, dat wou je alleen maar, om me veel te kunnen zoenen. En dan antwoord ik daar weer op: Nu ja, nu ja, daar kan wel wat van aan 2ijn, want dat doe ik jou vreeselijk graag, 200 graag, dat ik het wel den heelen dag 2ou willen doen, altijd maar door, 2onder ooit op te houden. Maar 2oenen is toch niet de heele liefde, want, weet je, wat ik ook 200 verrukkelijk 2ou vinden? Als je den heelen avond bijv. tegenover me 2at, en je deed dan, wat je toevallig te doen had, en ik, van mijn kant, werkte naar hartelust, en keek maar alleen naar je van tijd tot tijd, naar waar je zat, aan den overkant van de tafel, en wisselde, ook van tijd tot tijd, een paar aangename woorden met je, vragend bijv.: „Heb je misschien nog een kopje thee?"

Nu weet ik, wat je denkt: „Wat is die Willem toch eigenlijk „saai, om 2ulke fantasietjes in 2ijn hoofd te halen! Is dat nu een „dichter? Hij lijkt veel meer op den directeur van een levens„veaekeringmaatschappij. Die 2itten ook met hun gerespecteerde „gades thee te drinken uit den treure, en le2en daarby, onder langhaam omslaan, De Nieuwe Rotterdammer of Het Handelsblad"'. Maar ik 2eg maar: Ja, Jeanne, dat komt er van, als een meisje luistert naar het aan2oek van een veertigjarig man.

Je 2al dit 2eker wel een raren brief vinden, en ik had je eigenlijk alleen maar willen 2eggen, dat ik 200 vreeselijk véél van huiselijkheid houd. Nu is mijn papier vol en 't is één-uur-in-den-nacht. Ik voelde behoefte, even ïn-den-geest tenminste met je om te gaan. Nu kus ik je goeden nacht, met lief-2iende oogen, en ga naar mijn bedje, dat al lang op mij wacht.

Geheel jouw eigendom

Willem

Ik ben nog vol van je prachtige plan, 200 lief en subtiel bedacht. Ik ben je zeer dankbaar, als ik dat 2eggen mag? Weet je al wat je kan opgeven als vertaalwerk voor jou aan Veenstra?

Sluiten