Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6

LIEFDESBRIEVEN

16 Juni '99

Liefste schat, eenig-lieve en -ware en -goede,

Juist toen ik mijn vorige op de post had gebracht, kwam er een pakket uit Antwerpen voor me met vijftien overdrukken van mijn portret, dat ik voor de Vlaamsche School had afgestaan. Ik stuur je hierbij twee exemplaren op verschülende soorten Japansch papier, per postpakket, heden voor tweeën in Bussum op de post gedaan.

O, Jeanne, je vraagt me, of ik je mis, en betreur het, dat mijn brieven 200 „koel" 2ijn. Maar o, hefste, engel, eenige, heb ik me dan werkelijk 200 sterk kunnen inhouden, dat ik den indruk op je heb gemaakt van „koel"? Binnen-in-me, o, mijn hef AUes, raast het en ziedt het van verlangen naar jou, van smart, dat ik je niet meer 2ie, niet meer hoor, met met je praten kan. Inwendig ben ik diepongelukkig, omdat jij weg bent; ik voel me geheel verlaten. En mijn eenige hoop is, dat het gaat van dat vertalen; (als ik daaraan denk, voel ik mij opeens een heel ander mensch,) - 2oodat ik dan de 2ekerheid heb, dat ik dan gauw 2al kunnen verhiuzen en bij jou komen.

Ik geloof in jou, Jeanne, geheel en absoluut; o, geloof ook in mij, dat ik nooit kan veranderen, dat ik altijd 200, ik bedoel nooit minder, voor je 2al voelen dan nu. Ik ben niet aan je weg-2ijn gewoon, en 2al dat ook niet worden; ik 2al je blijven missen, o, God, aldoor missen.

Ik eindig nu maar tot vanavond. Het doet mij 200'n verdriet, dat mijn schijnbare teruggetrokkenheid 200'n geheel verkeerden indruk op jou heeft gemaakt. Ik het me niet te veel gaan, om je niet nog meer te emotionneeren, daar je inwendig toch al niet te rustig bent. Jeanne, hefste, heerhjkste, hoogste, ik heb je hartstochtelijk hef voor altijd.

Jouw eigendom Wülem

Van Latijn leeren 2al dan nu wel niet komen. Trouwens, daar les in te gaan nemen bij een gewonen leeraar, daar behoort veel voüiardingsvermogen toe, omdat je eerst 200 laat de resultaten kan merken. Ik wou het later 2elf met je probeeren.

Nu Lief, nu moet de2e weg.

je Wülem

Sluiten