Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

231

De kennissen zeggen, dat ik mager en bleek geworden ben, en dat vind ik verbazend onaangenaam, want dat maakt me nog leelij ker dan ik al ben. (Ik zeg daar zoo naïef-weg, dat het me spijt, zou ik heusch ijdel beginnen te worden?) Maar ik wéét, als ik maar eerst weer heerlijk werken kan, dan word ik gelukkig en kalm-opgeruimd en voel ik me door-en-door gezond. Zóó was het verleden jaar, toen ik den heelen zomer en herfst en een deel van den Winter heb gewerkt; o, heelemaal in mijn werk te zijn, dat is zalig! Lief, als je nu een beetje uit al die vervelende zaken ben, zou je mij dan een ontzettend, een verschrikkelijk-groot pleizier willen doen? Zou je dan <z/& verzen, die je van me hebt, eens willen nazien, welke geschikt zijn om in een bundel te plaatsen en die aanstrepen? Als je ze me dan stuurde (de beide schriften en de losse blaadjes, die je hebt) dan kon ik ze copieeren, en als je er op gesteld was, kreeg je ze zeker terug. De verzen, die je mogelijk nog plaatsen wilt in de N. G. kon je me opgeven; dan schrijf ik ze voor je over. Lief, als 't je heusch niet te veel moeite is, zou je dit dan alsjeblieft eens voor me willen doen?

Altijd jouw eigen Jeanne

Hötel Vlietlaan Bussum

Liefste, Lk vind het zoo aardig, dat je er een klein beetje ingeloopen bent met dat „Lieve". Ik had een schertsenden glimlach om mijn lippen, toen ik het schreef. Nu, ik zal je heusch met meer „Lieve" noemen, maar weer Honnieponnie, Aangebedene, Juweelen Tempel voor mijn ziel Onvergelijkelijk Scbatteboutje, en alles wat er verder in me op mocht komen, als ik mijn gevoel voor jou precies tracht te benaderen in woorden.

Ik ben zoo blij, dat je het goedvindt van Thoreau's Walden. Maar ik kan je onmogelijk zeggen, hoeveel je moet vragen, voordat ik weet, hoe groot het ongeveer js. Want ik zelf heb het werk nooit gezien. Zie het dus eerst als je wil, en schrijf mij dan, hoe groot net ongeveer is.

Dat je anders bent dan andere vrouwen, daar hoef je je heusch niet ongerust over te maken, noch angstig over de mooglijkheid,

Sluiten