Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

*43

goedig. Ik vind jou heelemaal niet oud, absoluut niet, in geen enkel opzicht, mist 't tegendeel ervan, en het is natuurhjk niet ijdel van je, want het is mets dan de waarheid.

O, ik hóóp mi, dat er om half vijf een brief van je komt, want boe ik dat wachten nog langer verdragen zaL ik weet het niet!

Bussum, 21 Juni 1899

Liefste,

Weet je, wat ik zoo goddeHjk van je vind? Dat je zoo verschrikkelijk precies en klaar bent, en dat ik dus altijd kan begrijpen, waarover je t eigenlijk hebt. Daardoor verschil je van de meesteVrouwen Je bent met tevreden met wat vage woorden, waar men intuïtief naar de beteekenis moet raden, of naar de portée (is dat een goed woord? ik heb het wel gehoord, maar nooit geschreven gezien) die dan gewoonlijk nog met veel belang heeft, als men er eindehjk zoo wat achter is. Jij bent met al je subtüiteit en ruimte, toch zoo'n vera^mkkehjk expressieve natuur, en dat is een van de vele dingen die mijn diepste sympathieke gevoel treffen en mij maken tót ie onvoorwaardehjk-getrouwen slaaf. En daarom kan ik ook zoo goed begrijpen, dat je jezelf vindt „het belangrijkste individu, dat op de wereld bestaat?, zooals je 't ergens zegt. Maar als je nu merkt dat ik zooveel met je gemeen heb, zal je mij dan ook niet wat belangrijker gaan vinden dan je op 't oogenblik kan? Of vind je mij al net zoo belangrijk als Jan Bosmans of Christiaan of Frits van der Pijl? Deze twee laatste zinnen zijn natuurhjk maar een flauwe scherts Maar nu komt er iets ernstigs. Weet je, wat ik zoo prettig zou vinden, als ie t deed, zoodra ik in den Haag ben? Dat je rnif daar dan zoon beetje den weg leerde, door veel samen te wandelen. Want dien weet ik nog heelemaal niet.

Vanavond zal ik al je geschrevene verzen nog eens overlezen, die ik van je te bewaren of te houden heb gekregen. Dan schrijf ik meteen over, wat mij goed voor je bundel dunkt te zijn, en stuur je die. Je vraagt wel om jouw handschriften er van, en als ie 't nog eens verlangt, zal ik ze ook sturen. Maar, och, Liefste, 'tis misschien kinderachtig van me, maar ik ben zoo bang, dat ze op de Bussumsche post soms zoek raken. De Bussumsche post staat bekend als een beetje nonchalant, en zelf heb ik daar ook wel eens

Sluiten