Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2J2

LIEFDESBRIEVEN

niet, hoe het kwam, ik weet niet waarom, maar ik voelde me in de laatste dagen en vooral gisteren, 200 diep melancholiek en ellendig. Ik heb je al geschreven, dat ik 200 raar was in mijn hoofd, en daar 2al 't 2eker van gekomen 2ijn, want ik had in 't geheel geen positieve reden. Ik ben nu nóg een beetje hoofdpijnachtig en onrustig, maar, o, je lieve goedheid heeft me 200 opgebeurd, en me 200'n moed gegeven. Ik begrijp niet, lieve, goede, hoe je nog altijd weer troostende, bemoedigende woorden hebt, en altijd even zacht bent, en nooit ongeduldig wordt. Zooals jij bestaat er géén man op de heele wereld! En juist omdat je zoo goed bent, 200 innig, onzegbaar en eindeloos goed, ben ik wel eens een beetje bang, komt soms ineens met een hard zelfverwijt tot me de gedachte: dat ik wel eens misbruik van je maak. O, eenig-goede, hefste, beste, 2eg me, of dat 200 is? Dan moet je maar, als ik weer eens begin, ferm tegen me zeggen: „Nou ophouwen, hoor! Ik heb waarachtig wel wat beters te doen, dan naar jouw ongegrond geklaag en gezanik te luisteren 1"... Ach, heve Lief, ik glimlach, nu ik dit schrijf, want ik geloof eigenlijk niet, dat je het ooit 2al doen, maar, heusch, het 2ou wel eens goed voor me 2ijn. En vooral ook voor jou! want ik 2ou me dan een beetje gaan schamen, en mijn 2elf2uchtige bepeinzingen probeeren in te houden.

Wil ik je eens wat zeggen, Lief? Ja, 'tis waar, ik heb in mijn vroeger leven wel eens gedacht, dat ik „het belangrijkste individu van de heele wereld" was, maar nu ik jóu ken, nu wéét ik, vasten-2eker, dat jij 't ben, en dat ik 2elfs heelemaal niets ben bij jou vergeleken.

Met dat op de grens staan van goed en kwaad bedoelde ik eigenlijk iets heel anders, Liefl Want een rechtmatige verdediging kan soms absoluut noodzakelijk we2en voor het behoud van je Zijn. Neen, ik bedoelde dit: ik heb iets in me, ik voel, dat ik iets in me heb, dat me onderscheidt van alle andere menschen. En als nu die kracht, dat gevoel, of wat het is, door omstandigheden, niet in de, volgens de bestaande begrippen „goede" richting 2ich ontwikkelen kon, dan geloof ik, dat ik een geniaal slechte vrouw worden 2ou. (Wat heb ik een hooge begrippen van me 2elf, vind je niet? 2elfs het kwade wordt, als ik dit woord op me2elf toepassen moet „geniaal"!)

Is alles nu weer goed, mijn Liefste? Mag ik je nu weer een zoen geven? Het is al over twaalven, maar ik ga dezen brief toch nog

Sluiten