Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

*57

weet je wat ik ook 200 heerlijk van je vind? Dat je 200 eerlijk bent

l ^ •• n-°,g noolt een l'okken van ie gemerkt en dat vind ik onbeschrijflijk sympathiek. Want serieus jokken, daar heb ik zooals men t noemt, een broertje aan dood. Liegen, om het juiste woord te gebrmken, is mets dan het bouwen van een schijn-paviljoentje dat toch door het minste windje ineenstort, en waar men dan Veel leeüjker dan men was, uit te voorschijn moet komen.

O, wat word ik weer wijs en 2waar! Daarom ga ik nu maar naar bed, want het is reeds 10 minuten over éénen. Nacht, goede, prettiee heerhjke Lief! tot morgen! r 6

Geheel jouw eigen Wülem

miïïu tuï^JPi0' IfAbB' Schat, mijn Aües! Ik heb je hef met mijn denken, mijn voelen, mijn willen met alles, alles} Ik houd van je, o, Wülem, Liefste, met mijn verstand, met mijn aeL met mijn hééle Zijn! Ik ben van jou, lk geef je mijn Zelf volkomen, ik ben jouw eeuwig, onvervreemdbaar eigendom! Ik vertrouw je, ik geloof in jou met een heilig, vast en opperst vertrouwen. O, na de2e laatste droeve dagen weet ik het 2ekerder en 2uiyerder dan óóit te voren, dat mijn hefde voor jou is onverbrekelijk en onvergankelijk en 2elfs onwankelbaar! En daarom aanvaard ik de jouwe met een bhjde, diepe en innige dankbaarheid, omdat ik weet, dat ik ook eenmaal jó\i gelukkig maken kan, door mijn standvastig-trouwe, óneindbare hefde en dóór mijn staege teederheid en door mijn vroom, volkomen geloof in jou O, de zachte, teere, eindeloos-groote goedheid van jou heeft me hevig maar 2ahg ontroerd, - nu weet ik voor mijn-hééle-leven dat ik jou liefheb, jou uitsluitend-en-aüeen en voor altijd, en dat dat nooit veranderen kan of zal, omdat ik niets anders wil, niets anders willen] kan, dan jou te heven uit de diepste diepte van mijn -i m me ***** verlangt, dat ml. Willem ik 2eg dit aües niet in een mooie, maar vluchtige opwelüng van hartetochtehjkheid, maar in de waarachtige overtuiging van de waarheid van mijn woorden en héél-nauwkeurig wetend wat !L2-ê"jV tveirukt me diep» 't is me een onuitsprekelijke weelde dat ik dit 2eggen mag en dat je het aanhooren wüt. O, mijn Lief! mijn hefste, mijn goede, mijn beste Lief! Mijn armen wou ik teeder

Sluiten