Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

267

en o, ellendig in mijn hoofd. Dat is nu bijna weg. O, je brieven hebben me 200 onuitsprekeHjk veel goed gedaan, ik wou, dat je wist, hoeveel. O, Liefste, ik ben er je ook 200 eindeloos dankbaar voor.

O, ja, Lief, het 2al goddeHjk, goddeHjk 2ijn, als je woont in den Haag. 0, altijd aües direct met je te kunnen bepraten en raad te vragen, en jou ook eens misschien met 't een of 't ander te kunnen helpen! Maar weet je, wat ik 200 graag zou wülen, Lief? Dat je eerst eens een paar dagen hier in de stad kwam logeeren, om te 2ien, of je dacht, dat 't je in den Haag bevaüen 2ou. En ik 2al je overal den weg leeren vinden, net 200 goed als ik dienself overal weet.

Wat ben je toch een grappige Lief, om me te wülen plagen met die oude dame (is het de moeder van Mevr. Snijder van Wissekerke?) Je houdt 200 van oude dames, 2eg je, en neemt nu ook maar aan, dat ze van jou houden, - maar als je er bij 2egt, dat je 2e alleen neemt, om 2e eens te kunnen „verwisselen", dan 2uüen 2e dat 2eker niet van jou doen. Ik waarschuw je maar.

Maar nu moet ik je, 2onder gekheid, nog eens iets over jaloerschheid vragen. Jij 2ei laatst, dat jij „eerder 't tegenovergestelde" daarvan ben. Maar wat is 't tegenovergestelde van jaloerschheid? 't Kan even goed een „goed vertrouwen als „onverschilligheid" rijn. En als ik er niets om gaf, dat jij Hef tegen andere vrouwen was, dan 2ou ik mij2elf toch moeten bekennen, dat mijn gevoel-voor-jou vrij koel en oppervlakkig was. En daarom kan ik me niet goed begrijpen, dat 200 iets jou niets schelen kan. Natuurhjk 2ou ik jou nooit een positieve aanleiding kunnen geven, 200 min als jij mij dat zou kunnen doen, maar 2ou je er heelemaal niets om geven, als andere mannen me 't hof maakten, of aardig tegen me waren en toonden op me verhefd te rijn? Dat was dan wel heel gemakkelijk voor me, maar üc 2ou 't absoluut niet prettig vinden, ik had veel Hever, dat je niet velen kon, dat een andere man me aankeek 2elfs, dan nu je vindt, dat dat er heelemaal niets op aankomt. Zie je, üc was er vroeger van overtuigd, dat ik nóóit jaloersch 2ou kunnen rijn, maar nu merk ik, dat ik t verschrikkelijk ben. Toe, antwoord me hier eens op, 2al je, Lief?

Zeg, Lief, vind je niet, dat dit scheurkalender-rijmpje goed op mij van toepassing is:

Dein Auge kann die Welt trüb oder heü dir machen. Wie du sie ansiehst wird sie weinen oder lachen.

Sluiten