Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

LIEFDESBRIEVEN

vóórdat je eigenlijk nog weet wat je wil. Ik zal je leven maken tot een glorieuse, altijd-durende, hemelsche zaligheid, ik zal je leven grandioos-zalig en heerlijk-schoon maken, ik zal je doen genieten, al wat er maar valt te bedenken van genieten voor een nobele en prachtige vrouw. Je zult je nooit in mij vergist hebben, dat zweer ik je vast en ferm en zeker, en je leven zal dobberen in eindeloos verblijden tusschen stille weelde en wilde vreugd. En alle leed zal je gaan lijken een bange droom uit vroegere tijden, waar je, als was het een misplaatste, maar goed-afgeloopene scherts geweest, thans in dronkene jubeling om lacht.

Jeanne, voel je nu, geloof je nu, dat ik je eeuwig liefheb, voel je 't nu zoo zeker als ik het zeker weet? O, laat mij mijn hoofd verbergen op je schoot, veel teederder voelend dan ik ooit, zelfs voor jou heb gedaan. Ik, de zichzelf in zijn macht hebbende, sterke, diep-doorvoelende en denkende man, ik geef de macht, die ik over mezelf heb, aan jou over, aan jou alleen, doe met me, al wat in je op mag komen, bind mij, knijp mij, sla mij, alles wat yan>* komt is voor mij pleizier, als ik maar weet, dat jij er pleizier van hebt.

Voel je 't nu, weet je 't nu, dat jij de Eenige, de Aleeniee bent, die ooit is geweest, die is, en die altijd zijn zal, en dat ik zal blijven tot het eind van mijn lange, wijl krachtige leven, en als er onsterfelijkheid is, nog daarover, door alle eindelooze tijden heen, jouw, geheel aan je toebehoorend onvervreemdbaar eigendom

Willem

* ■*

O, Liefste, Schat, wat ben ik blij-verrukt met je heerlijk-mooie, magnifieke vers, dat ik vanmiddag van je kreeg. Ik kan niet zeggen, hoe mooi ik het vind, en ik dank je heel innig, dat je 't me hebt gezonden.

Ach, Lief, je maakt me toch zoo gelukkig met je bneven, en met alles, alles, wat je schrijft. O, elk van je woorden is een weelde voor me, elk van je gedachten is een genot. En hier bedoel ik niet aheen mee je spreken over je gevoel voor mij, - hoewel ik dat natuurhjk het ahergoddehjkste vind, maar alles, alles wat je aanroert, wat je met me bepraat, waar je je oordeel over zegt! Ik zeg je: het is een exquise genieting voor me, dat ik naar je luisteren mag! - •

Sluiten