Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

LIEFDESBRIEVEN

Als kind was ik overgevoelig en gestadig-peinzend, stü-voor-rnijheen, en ik geloof, dat mij als man daar iets van bij is gebleven, en dat mijn liefde-voor^een-vrouw sympathievoUer dan die van vele andere mannen is. Er zal misschien even een gedachte bij je opkomen, dat ik mij nu een beetje mooi zit te maken voor je, doch ik hoop, dat de toekomst mij bij je rechtvaardigen zal.

Nu, liefste Lief, het is één uur 's nachts. Mijn lamp gaat uit en ik ga slapen. Innig kust je uit volledige liefde,

jouw eigen Willem

* *

Bussum, Parkzicht

Ja, Jeanne, ik kan het nu niet langer verbergen: 't komt uit mijn diepste ziel op, om het je te zeggen met een dies-overweldigenden drang: want ik voel, dat je er mij niet om uit zult lachen, maar dat je lieve arm zich misschien even een klein eindje zal bewegen naar omhoog, terwijl je dit, voor je schrijftafel zittend, leest. O, Jeanne, ik wou je zeggen, dat ik absoluut aan je toebehoor, dat ik mij geheel en al aan je weg-geef, en dat je maar hebt te bevelen, wat je wilt. En houd dit nu niet voor een oogenblikkelijke opwmding, als ik zoo spreek, o, engd van een mensch! Want ik voel nu, dat je ook van mij houdt, och, laat ik maar zeggen, dat je rnij liefhebt, en ik zweer je, eenig-liefste, je zult van je hefde nooit berouw hebben, maar altijd zahg-bhj zijn, dat je mij die hefde hebt wülen geven. En dat je je niet in jezelf terug-trekt, maar ronduit durft zeggen, wat je voelt, daar hoef je je niet een beetje over te bedenken, want daardoor juist rijs je in mijn oogen tot nog een hoogere en mooiere dan je d was. Jouw temperament is niet hedemad Hoüandsch, en dat is het mijne evenmin. Ik heb van de Hollanders aüeen de standvastigheid en het consequente doorgaan naar het eensgestelde dod. En mijn doel ben jij, het onafschddehjk, dtijd-durend samenzijn met jou. Ik mag dat zeggen, ik durf dat zeggen, omdat jij mij er heerhjk genadig verlof toe geeft. Ik zweer je, - en ik zweer nu niet, om mijzelf te binden, of om jou een overtuiging te geven, want, buiten eeden om, zou ik even goed gebonden zijn, en je hebt die overtuiging, hoop üc, toch d kunnen krijgen uit dies wat je van me gemerkt hebt, - neen, üc zweer je, omdat mijn ad er mij toe

Sluiten