Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

LIEFDESBRIEVEN

egaal-mooie kleur met stil-droomenden kelk omhoog in je lieve ziel. Maar wil ik je eens wat zeggen, Lief? Ik schaam mij een beetje voor je 2uivere onbaat2uchtigheid, en ik 2eg je met teedere toewijding: als ik ooit anders voor jou mocht gaan voelen, dan jij hier voor mij doet, verwijt het mij dan maar met een diep-2achten, maar ernstigen blik. Ik ver2eker je, dan 2al ik tot inkeer komen.

Van het vers, dat ik hierbij 2end, weet ik niet precies het nr. Ik heb er 83 boven ge2et, maar het is misschien 82. Dat kijk je wel even na?

Het doet mij 200 prettig aan, dat mijn brieven je pleizier doen. Want, luister eens: ik heb heusch nog nooit zoo tegen iemand geschreven. Ik ben altijd verschrikkelijk terug-getrokken geweest, niet uit een bewust vooropgezette houding, neen, ik weet niet, hoe het kwam. Men noemde mij vroeger wel eens: „Willem de Zwijger".

O, Jeanne, ik voel het zoo door heel mijn geestelijk wezen, door al mijn denken, voelen en verbeelden heen, dat ik je liefheb, en ik voel het ook door mijn lichaam heen, ais een soort electrische stroom, die mij veerkracht geeft, die mij flinker doet loopen, die de trekken van mijn gezicht ontspant en opwekt, die alles aan mij, als 't ware, eerst echt be2ielt. Nu ga ik de2en gauw wegbrengen.

Geheel en voor altijd

jouw eigen Willem

Lieve, beste Lief, Hier 2end ik je Walden; heerlijk, hè, dat het gekomen is. Schrijf je me nu eens gauw, of het is, zooals je 't 200 ongeveer had gedacht, en wat ik er voor vragen zal? Dan zal ik er mee naar Veenstra gaan; hij móet en zal het aannemen.

Dit kan geen lange Brief worden, want het boek moet naar het postkantoor gebracht worden. En vandaag zal er wel een brief van je komen, dan schrijf ik vanavond langer.

Ik schrijf mijn ver2en voor je over in een cahier, van de kladjes, die ik 2elf houd, dan kan je me, als je 200 lief wilt 2ijn, 2e critisch te le2en, de titels opgeven van degenen, die plaatsbaar zijn. Maar ik ben er nog niet mee klaar; ik wou eerst graag weten, hoeveel ver2en er geschikt zijn, bij degenen, die jij nog hebt. Wat bezorg ik je toch een moeite en overlast, hè, Lief? .

Sluiten