Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

293

O, wat zal alles toch veel heerlijker rijn, als je werkelijk hier woont. Nu moet aües gaan door middel van die onvolkomen bnefwissehng, terwijl één direct woord véél beter aües in orde zou maken. En dan dat nare, vermoeiende wachten van post op post, of er ook soms een brief komt, is dan ook heelemaal uit, hè Lief?

Tot vanavond, lieve, beste, dan schrijf ik een langeren brief dan nu. &

jouw eigen Jeanne

Ik wou ie graag nog eens iets zeggen, Lief. Je zegt, dat je, als je mim hchaam nadert, mijn ziel daardoor óók nader komt. Maar ik geloof precies het tegenovergestelde daarvan. Ik geloof, dat onze lichamen met de middelaars, maar juist de grootste hinderpalen tusschen ons en on2e aelen 2ijn. Ik geloof, dat onze ziel feitehjk geen lichaam behoeft om te kunnen bestaan, en als de wijsheid der spiritisten waarheid bevat, dan zou dit daaruit bhjken. Ik geloof, dat kussen en andere aanrakmgen uitsluitend uiterlijkheden zijn gehoorgevingen aan den hchaamswil en het volgen van een gewoonte die toevallig nu eenmaal bestaat. Ik geloof, dat onze zielen nóóit de totdat die zoowel door den geestelijk hoogstontwikkelde als door den laagst-beschaafde worden gepleegd. Ik geloof, dat onze ziel haar zetel heeft in het verstand, en dat ziel" en gevoel verschillende namen zijn voor eenzelfde begrip. "Toe Lief, als ik hier heelemaal ongelijk in heb, overtuig me dan van het tegendeel? 0

; Zooeyen wordt me een brief van je gebracht, en daar staat iets eerst met, goed begreep, en dat me daarna een beetje bedroefd heeft gemaakt. Je hebt me zoo dikwijls verzekerd, dat jouw gevoel voor mij nooit kan veranderen, en me overtuigd van de standvastigheid en onvergankehjkheid-zelfs ervan, - en nu Lief schnjt Je me ineens: „.. .als ik ooit anders voor jou mocht gaar! voelen, dan jij hier voor mij doet, verwijt het mij dan maar met een diep-2achten, maar ernstigen bhk. Ik ver2eker je, dan 2al ik tot inkeer komen.

Maar dit moet ik je zeggen, Lief: dat 2al ik nooit doen, nooit van mijn leven. Want ik wil niets van je hebben, niets, niets, wat

Sluiten