Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

LIEFDESBRIEVEN

ie me niet uit je2èlf geven kan, wat je doet, omdat je meent ertoe „verplicht" te rijn, of omdat je denkt, dat ik ;t „verwacht". Ik wil niet dat je van me houden 2al, omdat je weet, dat ik houd van jou, - ik kan 't niet verdragen, dat je lief tegen me bent uit goedhartigheid of vriendelijkheid alleen! En daarom 2al ik je nooit iets verwijten, en nooit beproeven je liefde terug te winnen, als die verminderen gaat, - dat kan ik niet, dat verbiedt me miin hééle Zijn. O, ik wil liever sterven dan liefde te ontvangen, die geen lief de méér is, maar medelijden met toegenegenheid vermengd. Als jij me niet meer liefhebt, - wat je me bezworen hebt, rond-mt te zullen 2eggen, omdat ik 't uit mij2elf niet gelooven 20U, met 2ou kunnen gelooven, - dan 2al ik onmiddellijk uit ie leven gaan, en jij hoeft er je nóóit om te bekommeren, wat er dan van me wordeni 2a].en nóóit door vrees daardoor je laten weerhouden, - want de dood is een 2ahge hemel, vergeleken bij de ellende-hel, die mij zou 2ijn: 't verdragen-moeten van je hefde, die aheen nog maar bestond, omdat rij door 2elf-dwang onderhouden werd. O, Lief, nog nooit, in géén van al je brieven heb je iets ge2egd, wat me 200 pijrüijk heeft aangedaan. Want o, ik was 200 goddehjk-bhj nu eindelijk twijfelloos in je te kunnen gelooven en eindelijk zuiver en volmaakt te weten, dat mijn vertrouwen in jou gegrond was geweest.

O, Lief, ik word al bedroefder en bedroefder, nu ik dit aUemaal schrijf. Maar heusch, ik kan 't niet voor je verborgen houden, en ik geloof ook, dat 't nóg naarder voor je zou zijn, als je iets in mijn brieven merkte, en heelemaal niet wist, waardoor ik gehinderd werd. Ook schrijf je: „Ik schaam me een beetje voor je zuivere onbaatzuchtigheid", - maar, Lief, hoe kanyjr dat nu zeggen. Tij, die nooit en in niets je zelf het eerst hebt gezocht, en altijd het eerste denkt aan mijn belang? -

O, Lief, ik weet het 2eker: als je nu bij me was, dat je dan m een oogenbhk mijn angst en twijfel 2ou hebben weg-gepraat. O, in al die dingen, waarop ik direct geen antwoord krijgen kan, voel ik mijn aUeen-rijn 200. Het hefste wou ik, dat ik hoorde, hoe je me stilletjes uit 2at te lachen, omdat ik heel dwaas ben geweest, me dat, waarscmjnhjk-niet-2CK)-bedodde-2innetje, 200 erg aan te trekken, - o, wat 2ou me dat een wondere geruststelling 2ijn!

Schrijf je me gauw? Ach, toe, mijn Liefste, Liefste, - voel maar, hoe innig ik naar een troostwoord verlang, of naar een grappige scherts, - als ik beuseh een beetje dwaas ben geweest!...

Sluiten