Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

LIEFDESBRIEVEN

toch in géén geval, dat Veenstra er meer dan / 200,— voor geven wil, omdat vertaalwerk altijd zoo laag mogelijk wordt gehonoreerd, maar ik zal toch al mijn best doen, dat 't in elk geval met minder is. Als hij 't nu maar neemt, dan zijn we al een heel eind ver. Maar aan mijn wdbespraaktheid zal 't niet liggen, vertrouw daar maar Op, Lief.

Willem, ik ben bang, dat je me in dien brief van gisteren een beetje onaangenaam-ldebgeestig hebt gevonden. Maar, ach, toe, Lief! vergeef't me maar weer. Want ik begrijp nu wel, dat je er natuurlijk niets mee hadt bedoeld, en 't was veel beter geweest, als ik er met dadelijk op terug-geschreven had, maar eerst mijn gedachten tot bedaren nad laten komen. Maar zoo ben ik nu: van alles wil ik altijd dadelijk een verklaring hebben, 't Heeft je toch niet gehinderd, Allerliefste?

Ach, Lief, ik vind het eigenlijk zoo aandoenlijk lief, als je zoo over je kleeren spreekt. Want je doet het voor mij, dat weet ik heel goed, en je zou er je waarschijnlijk niet eens aan storen, als ik zei, dat het niet noodig was. Je bent zoo verschrikkelijk, je-zelfvergetend goed!

Ik sluit dezen nu maar, ik schrijf vanavond waarschijnlijk toch wel weer. Dag eenig-lieve, goede! Een hartelijken zoen van

jouw meisje Jeanne

Bussum, Parkzicht 28 Juni '99

Liefste, Zooeven heb ik mijn brief van vannacht naar de post gebracht, en haast mij nu, om je nog even na te schrijven over één ding in je brief van vanmorgen. Lief, neem me niet kwalijk, maar je hebt mijn brief een beetje oppervlakkig gelezen, bent toen op je eigen gedachten doorgegaan, en hebt heel iets anders begrepen dan ik geschreven had, dan er staat. Jouw brief, waar de mijne een antwoord op was, was ideaal-onbaatzuchtig-zich-gevend. Nu schrijf ik daarop terug: Als ik ooit anders voor jou mocht gaan voelen, dan jij hier voor mij doet etc. Met dat „anders" bedoel ik dus niets, kan ik onmogelijk iets verders mee bedoelen, dan: „niet zoo onbaatzucbrig-ideaal-zich gevend". En nu ben jij daar dadelijk met je

Sluiten