Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

LIEFDESBRIEVEN

Bussum, 28 Juni '99

Beste Lief,

Ik was eerst een beetje bang om weer 200 onbestudeerd te gaan schrijven, als ik altijd tegen je doe. Maar och, ik begrijp het nu wel: je hebt het zelf wel eens geschreven: ik begin lang2amerhand weer voor je te worden, door het niet-bij-je-2ijn, een ding van je verbedding, en geen levend, geen werkelijk mensch. Want anders had je toch wd, Lief! toen je 2oo'n indruk, ds je schreef, kreeg van dien volzin, - je plotseling bedacht en moeten voelen: Neen, dat kan Willem zóó niet bedoden, ds ik het nu opvat. Laat ik het daarom nog eens overlezen en predes nagaan, wat hij eigenlijk zegt.

Want wat jij daar uit mijn woorden hadde, wat jij er in zoekt, dat zou immers lijnrecht indruischen tegen d mijn andere gezegden en verzekeringen? En wat zou ik dan, eigenlijk gezegd, een lammeling moeten rijn ds ik nu d, of ooit, in mijn gedachten kon krijgen het vermoeden, dat mijn liefde voor jou eens ophouden zou, en ds ik dan bovendien nog jou voor oogen ging houden, dat die mogelijkheid altijd bleef bestaan!

Laat ik het je daarom eens voor goed zeggen, liefste Jeanne, en gdoof ook van me, dat ik predes weet, wat ik zeg, en dat ik het diep-ernstig meen: Uk heb je lief, dat weet je nu, geloof ik, wd. Maar ik heb je niet lief voor een paar oogènblikken; mijn liefde voor jou is geen gril, geen toevallige opwelling, die morgen weer weg kan zijn: neen, ik heb je lief, nü en morgen en overmorgen en zoo alk verdere dagen van de toekomst door, met dezelfde passie en dezelfde teerhdd en dezelfde sympathie, met hetzelfde verlangen en streven en handelen, om goed voor je te zijn, en aardig en opbeurend en geluk-gevend en gezellig, met dezelfde blijdschap, als ik je een zoen mag geven, en denzelfden aandrang om gevoeligverstandig met je te praten, om je te helpen, als je hulp noodig hebt, om je raad te geven, ds je dien zelf niet weet, om met je te lachen en je te amuseeren, om dtijd zacht jegens jou te zijn, maar sterk óók ten behoeve van jou, om je pleizier te geven en behagelijkhdd, werkkracht en lust in allerld dingen, - kortom, om je leven te maken tot een heel ander leven, dan het tot nü is geweest.

En houd d deze verzekeringen van me nu niet voor een opgewonden, zelfopofferende bui! Want ik ken je nu genoeg, om van je te weten, dat jij ook mijn leven kunt en wilt maken tot een ver-

Sluiten