Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°4

LIEFDESBRIEVEN

„gewoon-verliefd" op je, zoo'n ding, wat vele anderen wel hebben, én wat drie dagen of weken duurt. Want zoo'n verhefdheid komt niet in mij op, die strijdt absoluut met mijn eigenaardig temperament. Ik ben verliefd op jou, hartstochtelijk verliefd, zoo zelfs dat je mij zou mogen slaan als je er lust in hadt, en dan zou ik daardoor alleen maar droevig gaan kijken, - maar die verliefdheid van mij is geen oppervlakkig, uiterlijk gevoel, maar komt voort mt mijn feestehjke Hefde voor jou, die een mengeling is van bewondering en teederheid en vertrouwen, opperst vertrouwen, en rmj-aan-jeweg-gevende innigheid! O, Jeanne, ik aanbid je waarachtig! ik smacht naar je, ik hoop op je, ik verlang naar je ontzettend-sterk en eindeloos-diep. Ik haal mij aldoor je gezicht voor den geest, en word dan inwendig dol van geluk, omdat je mij toegestaan hebt te denken, dat dat gezicht niet aheen van jou is maar ook van mu, dat ik het altijd zal mogen aanzien, en het van tijd tot tijd een kus geven en er al je wenschen in lezen om die te vervullen. O, ik weet zoo diep in mijzelf en dat vind ik zoo hemelsch: jouw gezicht zal mij altijd vriendelijk en goed en met genegenheid aanzien, omdat ik weet, dat ik niets heb tot in de diepste diepte van rruin ziel, waar je je van af zou moeten wenden of waardoor je zou kunnen verkoelen. Jeanne, laat ik mij toch heelemaal uitspreken: ik ben waarachtig jouw eigendom, geheel-en-al en voor-altijd, met aües wat ik heb, wat ik ben, wat ik kan krijgen of zal worden in de toekomst. Geloof je nu, Jeanne, geloof je 't nu, weet je t nu, dat Ut je Hef heb, en dat dit altijd zoo zal bhjven en nooit-m-der-eeuwigheid

veranderen zal? jpjj . wr...

Geheel en al jouw eigen Willem

* *

O Liefste, goede, Heve Liefste, die je bent! Ja, je hebt gelijk, volkomen, volkomen gelijk, ik had dat niet moeten denken van je, en je er tenminste niet dadelijk over schrijven. Ja, ik zie mijn ongelijk heelemaal in, en ik kan niets anders doen, Lief, dan dat nedeng en met diep-gevoelden spijt erkennen. Ik weet wel, je hebt hier met veel aan, want je bent toch al triest en naar geworden door mij, maar, ach, toe, Heve Lief, ik kan 't heusch niet helpen, dat ik zoo impressionabel en ahes-donker-inziende ben. Geloof je met, zeg, Willem, Liefste, dat ik daardoor véél minder pleizier van aües

Sluiten