Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

321

dieper begrijpen, en dan zal je merken, dat die verzen maar niet een verzameling mooie fantasieën en stemmingen zijn, maar dat zij voortkomen uit mijn onbewustheid, waar de gedachten, die ik hier voor je heb neergeschreven, rustig en onaantastbaar in staan.

Volkomen en in aües

jouw eigen Wihem-voor-altijd Ik stuur je hierbij de proef van de verzen waar je om vroeg.

* *

Liefste, beste, Zooeven kreeg ik je brief op het „reuzen-postpapier", waar ik, juist daarom, verschrikkehjk bhj mee ben. Want Lief, als je maar eens één keer kon zien met welk een verrukking ik je brieven ontvang, dat zou een heerhjke voldoening voor je zijn!

Lief, nu de zaak zóóver in orde is, kan je ook verder op me vertrouwen. Zoodra het vertaalrecht is aangeteekend, ga ik aan den slag, en graag, want werken is noodig voor me als brood.

Ik geloof warempel, dat 't waar is, wat je zegt over die suggestieve macht in mij. Er zijn in mijn leven een heeleboel dingen en voorvalletjes, die daarop wijzen. Vroeger verwonderde ik er me wel eens over, dat het mij betrekkelijk zoo weinig moeite kostte, de menschen naar mijn hand te zetten, zonder dat ik met heftigheid aandrong, maar eenvoudig door kalm en overtuigend geredeneer. Maar nu weet ik, dat het komt door mijn ontzettend-sterken wil, want bijna alle menschen hebben de onwillekeurige neiging, een wil te volgen, die zich heel krachtig gelden laat. Is 't zoo niet? En daarom, omdat ik bij mijn wil ook doorzettingsvermogen heb, gelukt me bijna alles, wat ik me voorneem, dat gebeuren zal. (Dit is nu heusch geen naïeye zelf-vleierij, hoor, Liefste, maar enkel 't constateeren van een feit.)

En wat je zegt, dat ik dit magisch vermogen misschien ook wel eens op óu toepassen zal, - och; Lief, 't kan zijn, dat ik het, toen ik je nog niet kende, onbewust wel eens heb gedaan, wie weet? je hebt me tenminste vóór 5 April ook wel eens een „magicienne" genoemd. Maar o, Lief, al zou ik het nü ook wülen, met afie kracht die in mij is, üc zou het niet kunnen, omdat ik volkomen onder jouw mvloed sta. Ik merk dat zoo, omdat ik jou om raad en hulp kom vragen, in aüerlei dingen, waarin ik vroeger meende mijzelf

Sluiten