Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

LIEFDESBRIEVEN

jouw vertrouwen in mij zich hoe langer hoe meer, ja, volkomen rechtvaardigen zaL voor je diepste bewustzijn en je klaarste verstand. Alleen voor één ding moet ik je waarschuwen: Jk ben wel eens een enklen keer wat men noemt een beetje „down". Dat vage gevoel ken jij immers ook zoo goed. Maar als je 't van mij mocht merken, en je beurt mij dan even op met een paar vriendelijke woorden, dan zal je het meestal opeens, of tenminste langzamerhand zien weg-gaan. En ik beloof het je vast: je kunt er op rekenen, ik zal dat bij jou óók altijd doen, als het je plotseling mocht overvallen, en je nooit met je ellende aheen laten staan. Want, geloof me, heve Jeanne: samen-gedragen last, dat bhjft geen last meer, maar wordt een kalme en vredige vreugd.

Je vindt nu toch niet, Lief, dat ik hier zoo'n beetje tegen je spreek als een ouwelijk heer? Maar ik durf zoo tegen je te spreken, omdat jij geestelijk veel rijper bent dan de meeste meisjes van jouw leeftijd zijn. De meeste menschen van jouw leeftijd zijn verschrikkehjk oppervlakkig, en als ze wat ouder zijn, worden ze banaal. Merk je nu wel, hoe ik voel dat je iets heel bijzonders bent?

Op één ding pas ik op in mijn brieven, zooveel mogelijk tenminste: dat ik je niet te veel over je uiterhjk zeg, want ik houd mijn hart vast, dat ik dan vreesehjke dingen van jou zal te hooren krijgen, en dat je jezelf uitmaakt voor al wat leelijk is.

Maar in den Haag, dat beloof ik je, zal ik je haarfijn gaan uitleggen, dat je mooi bent, als je eens naast mij op je kamertje zit. En dan jij daar tegen-in: dat zal een curieuse conversatie zijn. Maar ik zal het toch altijd van je winnen, dat zeg ik je vooruit, want ik heb gelijk in die kwestie, en niet jij.

Nu, Lief, Allerliefste, 't is twaalf uur, en ik moet nu naar bed. Want'morgen komt de barbier, en ik vind het zoo naar, als ik dan nog in mijn bed hg.

Geloof mij altijd te zijn

met oprechte bewondering, zonder eenige restrictie,

voor je binnen- zoowel als voor je buitenkant

jouw eigen Willem

Sluiten