Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34*

LIEFDESBRIEVEN

het een abnormaliteit in mijn hersenen is, - of denk je, Lief, dat het nog wel eens beter worden kan?

Ik vind 't 200 heerlijk, dat je 't goed vindt, dat ik Walden vertaal. Ik begin er dadelijk aan als mijn bundel klaar is; dat moet ik eerst doen, want ik heb hem half Juli aan Veenstra beloofd. Ach, toe, Lief, wil je nu eens 200 verschrikkelijk lief 2ijn en me mijn ver2en zenden? Want ik moet 2e allemaal nog overschrijven. Had ik er nu maar kladjes van, dan hoefde je 2e me niet eens te sturen, en kon je me alleen de titels van de plaatsbare opgeven. Maar ik heb 2e, helaas, geen van allen, behalve één of twee van de allerlaatsten. Toe, Lief, wil je alsjebelieft 200 vriendelijk rijn? Ik ben nu berig mijn nieuwere ver2en en de fragmenten uit het Boek van mijn Leven voor je over te schrijven, als je het tenminste niet te druk hebt, 2e te lezen. Wil je me hier vooral op antwoorden? Want dan ga ik er niet mee door: ik moet 2e natuurlijk nóg eens in het cahier voor Veenstra cópieeren. Je 2al 2eggen: waarom doe je dat niet dadelijk en stuurt mij dat; maar ten eerste moeten de vecsen, die jij hebt er aan vooraf gaan, en ten tweede kon je er immers misschien wel eens ver2en bij vinden, die niet publiceerbaar waren? Maar als je het nu soms te druk hebt, wat ik hoop, dat je me ronduit-2eggen 2al en je dan geen moeite voor mij geven, dan schrijf ik 2e toch alvast over, maar begin dan met de laatste bladzij en 200 terug. Maar dat kan ik eigenlijk toch niet doen, bedenk ik me, als ik niet weet, hoeveel verzen ik krijg van jou. Lief, als je nu geen tijd hebt, om de losse velletjes die je hebt, óók nog na te kijken, doe het dan maar niet, en stuur 2e me 200 maar, dan kan ik gauw aan het overschrijven beginnen. Lief, als ik nu niet al te lastig ben, toe, wil je 2e me dan sturen?

Nu eindig ik maar voor vanavond. Dag, goede, beste, lieve, éénige Lief!

Een zoen van jouw eigen Jeanne * *

O, Willem, Liefste, wat een heerlijke, prettige brief, dien ik zooeven ontving. O, hoe verrukkelijk, verrukkehjk, dat de 2aak met v. Looy in orde is. O, Lief, wat een eenig genot, dat je die zorg nu niet meer hebt. Wat zal je dat een groote verruiming 2ijn. Prettig

Sluiten