Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

345

imaginaire gedachten-onzin? O, Jeanne, ik smeek je, heb mij wat meer naïef Hef. Zit je toch niet zoo, dat smeek ik je, in jezelf te verdiepen, en zet aüe hersenspinsels uit je Heve hoofd. Ik heb je Hef met mijn opperste voelen en mijn opperste wülen, met blijde en kalm-geruste toesternming van mijn heele menscheHjke Zijn. Er rijst geen dag, en er zal er nooit een rijzen, dat ik denken moet: Ik heb haar eigenHjk een beetje minder Hef. Onttrek jij je dan ook wat aan je zelf, wat ik je bidden mag; want ik zweer je, Jeanne, - en je zult wel gemerkt hebben, dat ik dit niet dikwijls doe, - ik zweer je: ik heb je onvergankeüjk Hef!

Ik eindig nu maar. Gauw ga ik je verzen aüen in behandeling nemen. O, Jeanne, jij bent mijn Alles, en wéét ook, dat ik ben je

je onveranderüjk-Hefhebbende Wülem

V. v. Gogh schrijft aan Verster, dat aüeen een boekhandelaar of uitgever, Hd der Vereeniging, vertaalrecht kan aanteekenen.

# *

Bussum, Parkzicht

Weet je, Lief, wat ik wel een beetje droevig vind? Dat al mijn brieven, met al hun beloften, verzekeringen, met hun waarachtig accent van Hefde, toch niet tot je diepste ziel vermogen door te dringen. Je vindt ze misschien wel aardig, je noemt ze Hef, - maar ze blijven toch weinig meer voor je dan woorden, want als je ze gelezen hebt, kruip je weer in jezelf, en bHjft absoluut geen indruk behouden van wat je gelezen hebt. O, ik smeek je zoo innig: vlieg eens omhoog uit jezelf en naar mij toe! Wat heb je aan dat zelf; waar je geen waarheid uit leert, maar aüeen aaklige veronderstellin gen en booze droomen? Dat Zelf houdt niet zooveel van je, niet zoo verstandeUjk-doorwrocht gevoelend, niet zoo wijs-prachtig als ik houd van jou! Want dat Zelf kwelt je, en kwel ik je ooit? Dat Zelf vertelt je leugens, - en ik zeg je de waarheid, de onveranderHjke, hooge, bHjde waarheid, die in mijzelf leeft en brandt en jubelt van mijn hooge en mooie Hefde voor jou. O, Liefste, aangebedene, mijn brieven moeten toch meer voor je zijn dan een Hterair amusement, want wij zijn nu met zijn tweeën niet, - ik voor mij tenminste niet, - bezig om een roman af te spinnen, terwijl ik in mijn diepste

Sluiten